Rómov chceli školiť už v minulom roku

<h3>Rekvalifikácia na murárov, záhradníkov i skladníkov mala stáť takmer
300 tisíc

Je dôležité pripomenúť, že stropkovská samospráva už jeden projekt
na vzdelávanie Rómov pripravila. Stalo sa tak krátko po nástupe staronového
vedenia mesta, začiatkom roka 2011. Konkrétne 4. januára 2011 bola na
internetovej stránke mesta zverejnená výzva na predkladanie ponúk s názvom
„Rekvalifikačné kurzy členov marginalizovanej rómskej komunity“ a
takisto výzva na riadenie tohto projektu.

<p>Súhrnne išlo predpokladanú sumu 263 756 – z výberového konania
napokon vzišla suma 297 721 eur. Už prvé kroky samosprávy naznačovali, že
v tomto prípade ide o, mierne povedané, zvláštnu súťaž. Kým stránke
Mesta Stropkov bol uvedený dátum zverejnenia 31. 12. 2010, vlastnosti
zverejneného dokumentu uvádzali, že uvedené výzvy boli verejne dostupné
až 4. 1. 2011 o 22.33 hod. Termín na vyžiadanie si súťažných
podkladov pre prípadných uchádzačov bol určený na 7. 1. 2011 do
11.00 hod. Reálne si ich teda bolo možné vyžiadať v priebehu asi jeden a
pol pracovného dňa (medzitým bol voľný 6. január). Vlastnosti
elektronického dokumentu prezradili aj ďalšiu zarážajúcu skutočnosť,
ktorá spochybňuje transparentný proces obstarávania. Autorom elektronického
textu výzvy bol človek s priezviskom Mackanič. Osoba s rovnakým
priezviskom bola aj v pozadí predvolebnej kampane súčasného primátora
Petra Obrimčáka. Bola totiž administrátorom jeho predvolebnej internetovej
stránky.
Do súťaže sa bolo možné prihlásiť len po zložení finančnej zábezpeky
11 000 eur. Jediným uchádzačom o rekvalifikácie stropkovských Rómov a
riadenie projektu bola svidnícka nezisková organizácia Euroeduca. Výberová
komisia, ktorej členom bol aj vtedy novovymenovaný prednosta MsÚ Ivan Kleban
rozhodla, že súťaž vyhrala táto spoločnosť a v marci 2011 s ňou
primátor Peter Obrimčák podpísal zmluvu na zabezpečenie vzdelávania
i manažment. Je zrejme len náhoda, že istý Ladislav Mackanič mal v tom
čase v Euroeduce na starosti činnosti spojené s realizáciou vzdelávacích
projektov. Firme sa v nich, mimochodom, veľmi darilo. Zakladateľom neziskovky
Euroeduca bola spoločnosť H.B. Advence, s.r.o. Do roku 2005 ju vlastnili
bratia Hirčkovci zo Svidníka. Do ich portfólia patrí aj spoločnosť D.I.O.,
s.r.o., ktorá bola do roku 2010 vydavateľom „nezávislého občasníka“
Stropkovský kuriér. Dôležité je pripomenúť skutočnosť, že tvorbu
občasníka od jeho vzniku koordinoval jeden zo súčasných členov vedenia
mesta. Jeho aktuálnym vydavateľom je spoločnosť VK Stropkov, s.r.o.,
sídliaca v mestskej hale v Stropkove, ktorá je takisto blízka bratom
Hirčkovcom. Tí majú aj naďalej pod krídlami už spomínanú organizáciu
Euroeduca. Podčiarknuté a zrátané – rukopis výzvy na predkladanie
ponúk, ktorú mesto zverejnilo na svojej oficiálnej stránke ako vlastný
dokument, nesie priezvisko človeka z prostredia víťazného uchádzača.
Aj keď v tomto prípade ide o takmer dva roky starú záležitosť, je
dôležité pripomenúť, akým spôsobom a za koľko peňazí chcelo mesto
realizovať projekty na začlenenie Rómov do majoritnej spoločnosti. V čase,
kedy táto súťaž prebiehala, sme oslovili jedného z manažérov istej
slovenskej firmy, ktorá sa zaoberá rekvalifikáciami a školeniami
zamestnancov z rôznych odborov. Po oboznámení sa so sumami, ktoré mali byť
vynaložené na jednotlivé rómske kurzy (aktivačný, murársky,
záhradnícky, skladnícky, maliarsky, inštalatérsky, montérsky,
počítačový a opatrovateľský) skonštatoval, že pri porovnateľných
nákladoch je možné školiť aj pilotov lietadiel.
Toto je teda obraz nedávneho zámeru vedenia Stropkova, ako skvalitniť život
miestnych Rómov. Myšlienka dokumentu Lokálnej stratégie komplexného
prístupu má určite svoj zmysel a pri jej vhodnej implementácii môžu byť
jednotlivé projekty prospešné. Avšak za predpokladu, že peniaze z EÚ
i samotných Stropkovčanov poputujú tam, kde majú. Pri analýze
nerealizovaného projektu vzdelávania a postupov, ktoré ho sprevádzali, je
však efektivita vynaložených prostriedkov diskutabilná. Je preto aj na
mestských poslancoch, aby sa o podobné projekty živo zaujímali a pri
akomkoľvek náznaku manipulácie či netransparentnosti adresovali primátorovi
hoc aj nepríjemné otázky. Zabráni sa tak podozreniam, že pod zásterkou
pomoci Rómom realizujeme veľmi výnosný biznis pre pár podnikavcov.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter