Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rokovanie poslancov PSK môžu občania sledovať v priamom prenose

<p>Prešovský samosprávny kraj (PSK) urobil ďalší krok k lepšej
informovanosti obyvateľov kraja o svojej činnosti. Rokovanie poslaneckého
zboru Zastupiteľstva PSK, ktoré doteraz mohla verejnosť sledovať
z televízneho záznamu v regionálnych televíziách, po novom sprostredkuje
v priamom prenose.</p>

<p>Prešovská regionálna samospráva v spolupráci s Tlačovou agentúrou
Slovenskej republiky (TASR) rozbehla pilotný projekt živého vysielania,
ktoré bude prenášať spravodajská televízia Tablet TV. Verejnosť mohla na
internete sledovať už prvé tohtoročné rokovanie zastupiteľstva
10. februára, ktoré bolo prenášané aj na jeden z najsledovanejších
spravodajských portálov Teraz.sk. <strong><em>„Našou snahou je
sprostredkovať občanom kraja čo najviac informácií. V priamom prenose
takto môžu sledovať rozhodovanie a rovnako aj hlasovanie svojich zástupcov
v Zastupiteľstve PSK. Jedinečný projekt poskytne občanovi opäť lepšiu
kontrolu nad správou vecí verejných,“</em></strong> konštatoval po
úspešnom priamom prenose predseda PSK Peter Chudík.<br>
Spoluprácu vysoko ocenil aj generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník.
Privítal, že TASR pri aplikácii nových technológií začína ďalšiu etapu
spolupráce s vyššími územnými celkami. <strong><em>„Som rád, že
začíname práve v tomto kraji, pretože Prešov a Prešovský kraj mi je
osobitne blízky, lebo som tam strávil roky vysokoškolského
štúdia.“</em></strong><br>
Prešovská regionálna samospráva považuje takýto spôsob sprístupnenia
informácií za zvýšenie transparentnosti rozhodovania úradu i volených
zástupcov: <strong><em>„Veríme že sa zlepší komunikácia s občanom, čo
nám môže priniesť i viac podnetov,“</em></strong> uviedol predseda VÚC
Peter Chudík a doplnil, že rokovanie zastupiteľstva budú môcť záujemcovia
takto sledovať kdekoľvek prostredníctvom internetu. Zároveň zdôraznil že,
<strong><em>„záznamy z rokovania krajského parlamentu, na ktoré boli
zvyknutí obyvatelia v niektorých lokálnych televíziách v Bardejove,
Humennom, Starej Ľubovni, Snine, Prešove, Kežmarku a Vranove, samozrejme,
zostávajú bez zmeny.“</em></strong> Najbližšie rokovanie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja sa bude konať 21. apríla 2015.<br>
<strong>-vf-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter