Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rokovanie na pôde Ministerstva zdravotníctva za zachovanie svidníckej pôrodnice neprinieslo želané výsledky

Predstavitelia miest Svidník, Stropkov a Giraltovce absolvovali v utorok,
11. decembra stretnutie na pôde ministerstva zdravotníctva za účasti
ministerky Andrey Kalavskej a vedenia Sveta zdravia, a.s.. Pracovné stretnutie
vzniklo ako reakcia na zámer súkromnej spoločnosti uzavrieť
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie vo svidníckej nemocnici v polovici
decembra 2018. Predmetom stretnutia bola žiadosť o zachovanie terajšieho
statusu Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku, ako všeobecnej
akútnej nemocnice s možnosťou zaradenia do urgentu 1.typu.

„Bolo to rokovanie vyvolané a dohodnuté z našej strany.
Trvalo viac ako dve a pol hodiny. Hľadali sme riešenie na zachovanie
pôrodnice vo Svidníku, pretože k 17. decembru 2018 ohlásila spoločnosť
Svet zdravia jej zrušenie. Ako dôvod z úst predstaviteľov Svetu zdravia bol
opäť prednesený nedostatok atestovaných lekárov a nízky počet pôrodov.
Namietali sme to,“
uviedol O. Brendza a dodal, že po odbornej
stránke argumentoval M. Jakubov a zo spoločensko-politickej oblasti
argumentovali pre zachovanie pôrodnice Krajkovič. „Žiaľ
nepochodili sme. Ponúkali sme konkrétne kroky a požadovali sme ďalšie
prechodné obdobie jeden rok… nepodarilo sa. Posledné slovo Svetu zdravia
bolo, že nevidia dôvod ani možnosti, aby pôrodnica fungovala vo Svidníku
ďalej s tým, že nám garantovali, že bude zachovaná nemocnica s interným
oddelením, chirurgiou a ďalšími oddeleniami,“
uviedol.
„Nedovolím si teraz komentovať tento záver, či stanovisko
Svetu zdravia, ale konštatovali sme všetci prítomní, že hoci predstavitelia
Svetu zdravia povedali posledné slovo, nie je to posledné slovo z našej
strany. Ide tu teraz o občana. Primátori miest i predstavitelia PSK dostali
mandát, aj poslanci parlamentu, aby sme hájili záujmy
ľudí,“
povedal a dodal, že toto riešenie Svetu zdravia je
proti obyvateľom, aj proti občanom mesta Stropkov.
„Toto bolo konštatované a za tým si stojíme. Nevieme si
predstaviť, ako budú dochádzať naše rodičky, ženy do okolitých miest,
v ponímaní predstaviteľov Svetu zdravia v blízkom okolí, do Bardejova,
Prešova, Humenného, či Michaloviec, alebo Vranova n. T.. Toto pre nás nie je
blízke okolie. Zo Stropkova je to 50 km vzdialenosť, čo sa rovná
vzdialenosti z Bratislavy do Trnavy,“
uviedol a povedal, že
o tom vedia všetci zainteresovaní i ministerka Kalavská.
„Berte to ako informáciu, ktorá nie je pre nás potešiteľná.
O ďalšom postupe PSK i predstaviteľov našich miest budeme
informovať,“
dodal O. Brendza.
Pri tejto príležitosti bola ministerke Kalavskej doručená výzva občanov
podduklianskeho regiónu za zachovanie pôrodnice, ktorú tlmočili na
protestných zhromaždeniach v predchádzajúcich dňoch.
Nemocnica arm. generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku má zásadný regionálny
význam a v roku 2017 poskytovala všeobecnú a špecializovanú zdravotnú
starostlivosť v odboroch schválených MZ SR pacientom z miest Svidník,
Stropkov, Giraltovce a 108 okolitých obcí dovedna s vyše 53-tisíc
obyvateľmi, ako aj ďalším pacientom z regiónu Medzilaborce, ktorí
potrebovali zdravotnú starostlivosť. Výzva predstaviteľov miest smerovala
k stabilizácii situácie a príprave strednodobého strategického rámca a
definovaniu merateľných ukazovateľov. Je zrejmé, že zaradenie urgentu
1. typu je v tomto rozhodujúce.
„Zámer spoločnosti Svet zdravia je zrejmý, ale predstavitelia
miest pod Duklou veria, že vzniknutá situácia je ešte stále riešiteľná
v prospech všetkých občanov regiónu,“
uviedla primátorka
Svidníka.

Čo na to riaditeľ nemocnice S. Rodák a predstavitelia Svetu zdravia?

Prioritou nemocnice bude rozširovanie ambulantného zázemia
o špecializácie, ktoré doteraz neboli ponúkané. Nemocnica bude určite
počas nasledujúcich rokov v plnom rozsahu zabezpečovať urgentnú zdravotnú
starostlivosť na úrovni ambulancií ústavnej pohotovostnej služby.
„Obyvatelia svidníckeho a stropkovského regiónu si zaslúžia
kvalitnú všeobecnú nemocnicu. Tá naša sa dlhodobo umiestňuje na horných
priečkach v celonárodných prieskumoch spokojnosti pacientov. Všetko naše
úsilie bude odteraz smerovať do oblastí, ktoré sú pre nemocnicu
kľúčové. Máme dva roky na to, aby sa nám z hľadiska objemov výkonov
podarilo stabilizovať chirurgiu, intenzivistické, interné a neurologické
oddelenia. Okolo nich chceme vybudovať silný lekársky a ošetrovateľský
tím,“
uviedol Slavko Rodák, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia
Svidník.
Toto rozhodnutie prišlo rok potom, ako sa s Ministerstvom zdravotníctva SR a
Prešovským samosprávnym krajom dohodlo dodatočné prechodné obdobie na
prevádzku týchto dvoch oddelení. „Sme radi, že Ministerstvo
zdravotníctva uznalo našu odbornú argumentáciu a z pohľadu bezpečnosti
pacientov akceptovalo rozhodnutie ohľadom svidníckej pôrodnice. Naše
okolité moderné pôrodnice sú pripravené maximálne vyjsť v ústrety
všetkým rodičkám z toho regiónu. Ich technické vybavenie, hotelové
služby, personálne a neonatologické zázemie sú na veľmi vysokej úrovni.
Pôrodnice v Humennom a v Michalovciach navyše disponujú pôrodnými izbami,
ktoré predstavujú najvyššiu úroveň komfortu a intimity pre rodičku a jej
blízkej osoby,“
vysvetlil Vladimír Dvorový zo spoločnosti
Svet zdravia.
Piatok, 14. december bol teda posledným dňom, kedy pôrodnícke oddelenie
svidníckej nemocnice prijalo rodičky na plánované alebo akútne zákroky
pred jeho definitívnym uzavretím, v pondelok 17. decembra 2018. Všetky
rodičky sú pripravené prijať tri okolité gynekologicko-pôrodnícke
oddelenia v Humennom, Vranove nad Topľou a v Michalovciach.

Bezplatná dopravná zdravotná služba ako náplasť pre rodičky zo
stropkovského a svidníckeho okresu?

Budúce mamičky z okresov Svidníka a Stropkova sa môžu priamo obrátiť
na gynekologicko-pôrodnícke oddelenia v Humennom, vo Vranove nad Topľou
alebo v Michalovciach. V prípade potreby im bude na pôrod zabezpečená
v dohodnutý termín aj bezplatná dopravná zdravotná služba. Tú objednáva
gynekologická ambulancia, ktorú rodička navštevuje. O všetkých týchto
zmenách, ako aj o možnosti bezplatnej dopravy na pôrod do pôrodníc Svet
zdravia boli informované regionálne gynekologické ambulancie.
V prípade akútneho stavu je potrebné, aby rodičky, tak ako doteraz, volali
tiesňovú linku 112. Jej odborný personál ich usmerní v ďalšom postupe a
prípadne zabezpečí prevoz rýchlou záchrannou službou na zvolené
nemocničné pracovisko.
Gynekologická ambulancia pre mamičky po 36. týždni tehotenstva,
056/6416 819
Konkrétne informácie o pôrodniciach Svet zdravia je možné nájsť na www.mojaporodnica.sk

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter