Rokovala Rada Regionálneho združenia miest a obcí Šariša

V utorok 5. februára 2008, na mestskom úrade vo Svidníku rokovala Rada
Regionálneho združenia miest a obcí Šariša.

Prítomných členov rady privítal primátor mesta Svidník Ing. Michal
Bartko- člen Rady RZMOŠ a Rady ZMOS.
Hlavnými bodmi rokovania bola hodnotiaca správa predsedu za uplynulý rok,
prerokovanie Hlavných zásad hospodárenia RZMOŠ príprava Rokovacieho
poriadku snemu RZMOŠ a schválenie Rokovacieho poriadok rady RZMOŠ. Správa
o príprave strategického dokumentu pre rozvoj regiónu rozprúdila živú
diskusiu všetkých zúčastnených.
Rada rozhodla, že tak dôležitý dokument bude prednesený samotnými
spracovateľmi delegátom snemu RZMOŠ, ktorý sa uskutoční 11. marca
2008 v Dome kultúry vo Svidníku
, ako osobitný bod programu. Rada
prerokovala Stanovy Regionálneho združenia, Rokovací poriadok ako aj Zásady
hospodárenia združenia.
Prerokovaný bol aj problém dostupnosti internetu, hlavne v malých obciach.
Rada konštatovala, že je malý záujem firiem investovať do technológií na
zvýšenie rýchlosti prenosových dát na internete, čo je na škodu. Aj tento
problém bude predmetom rokovania regionálneho snemu.
Na základe kľúča schváleného Radou ZMOS, Rada schválila kľúč
delegátov na XVII. Celoslovenský snem ZMOS , ktorý sa uskutoční
14. a 15. mája 2008 v Bratislave, kde naše regionálne
združenie bude reprezentovať 33 delegátov / obvod Bardejov 17 delegátov,
Svidník a Giraltovce 10 delegátov a Stropkov 8 delegátov, ktorých
schvália delegáti snemu Regionálneho združenia miest a obcí Šariša na
svojom rokovaní a 5 členov rady ZMOS.
V závere predseda Rady ZMOŠ p. Pavol Ceľuch poukázal, že aj napriek tomu,
že každý z členov rady má svoje povinnosti voči svojím voličom vo
svojom meste, či obci, patrí im poďakovanie za ich aktívny prístup
k zlepšeniu života v regióne v ktorom žijeme.
Dr. Juraj Pšár, člen Rady ZMOŠ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter