Rok v mestskom zastupiteľstve očami našich poslancov II.

<p>V predchádzajúcom vydaní sme priniesli anketu s jedenástimi poslancami
mestského zastupiteľstva, ktorí hodnotili prvý rok svojho pôsobenia
v zastupiteľstve. Siedmi stropkovskí poslanci nám svoje odpovede z rôznych
dôvodov nezaslali. Kvôli pracovnej zaneprázdnenosti nám dodatočne
odpovedali na naše otázky Gabriela Maruščáková a Vladimír Ivanko.
1. Ako ste spokojný/á s prácou mestského zastupiteľstva a
svojím pôsobením v ňom v roku 2011?

2. Čo považujete za najväčšie pozitívum, ktoré sa podarilo
v meste za uplynulý rok realizovať, naopak, čo vy osobne vnímate negatívne
vo vzťahu k dianiu v meste a jeho rozvoju?

<h3>Volebný obvod č. 1

Ing. Gabriela Maruščáková (SaS): 1. Na prácu
mestského zastupiteľstva si postupne vytváram svoj názor, keďže
v zákonodárnom zbore nášho mesta pôsobím prvé volebné obdobie. Myslím
si, že práca nášho poslaneckého klubu pozitívne prispieva k riešeniu
problémov v našom meste, ktorých riešenie vôbec nie je jednoduché. Pevne
verím, že návrhy a pripomienky nášho opozičného klubu pozitívne
prispievajú a pomáhajú vedeniu mesta riešiť každodenné záležitosti a
problémy nášho mesta. Ale to, či tomu tak skutočne je, zhodnotia až naši
voliči.
2. Za pozitívne považujem dokončenie naplánovanej etapy výstavby
námestia. Aj keď z každej strany je počuť kritické hlasy na výstavbu,
použité materiály, celkový vzhľad, využiteľnosť a v neposlednom rade aj
reklamačné opravy námestia. Za pozitívne považujem aj každoročne vysokú
úroveň jarmoku. Pevne verím, že investícia nášho mesta do Hnedého
priemyselného parku prinesie svoje ovocie v podobe vytvorenia väčšieho
množstva pracovných miest, ktoré sú v tomto regióne tak prepotrebné.
Negatívne vnímam, že mesto sa až príliš sústredilo len na výstavbu
námestia, a tým sú zanedbané ostatné investičné akcie. Nevyhnutná je
napríklad oprava verejných komunikácii a chodníkov, riešenie
dopravno-bezpečnostnej situácie, revízia verejného osvetlenia (konkrétne aj
priamo v našom obvode č.1), a riešenie situácie s parkovacími
miestami.

Volebný obvod č. 2

Vladimír Ivanko (Smer-SD): 1. Hodnotenie mojej práce
v zastupiteľstve prenechám mojim voličom, lebo oni ma zvolili a len oni ma
majú podľa mňa hodnotiť.
2. Za pozitívum považujem pokračovanie prác na námestí, hnedom parku a na
obnove nemocnice. Patrí síce Vranovskej nemocnici, ale po dokončení
prestavby bude slúžiť obyvateľom Stropkova. RTG pracovisko aj pre Svidník,
Giraltovce a Medzilaborce. Za negatívum považujem zlý stav miestnych
komunikácii a chodníkov, ale aj chýbajúce toalety na autobusovej stanici. Za
najväčšie negatívum však považujem prenášanie problémov z veľkej
politiky do rokovania mestského zastupiteľstva.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter