Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rok v mestskom zastupiteľstve očami našich poslancov II.

<p>V predchádzajúcom vydaní sme priniesli anketu s jedenástimi poslancami
mestského zastupiteľstva, ktorí hodnotili prvý rok svojho pôsobenia
v zastupiteľstve. Siedmi stropkovskí poslanci nám svoje odpovede z rôznych
dôvodov nezaslali. Kvôli pracovnej zaneprázdnenosti nám dodatočne
odpovedali na naše otázky Gabriela Maruščáková a Vladimír Ivanko.
1. Ako ste spokojný/á s prácou mestského zastupiteľstva a
svojím pôsobením v ňom v roku 2011?

2. Čo považujete za najväčšie pozitívum, ktoré sa podarilo
v meste za uplynulý rok realizovať, naopak, čo vy osobne vnímate negatívne
vo vzťahu k dianiu v meste a jeho rozvoju?

<h3>Volebný obvod č. 1

Ing. Gabriela Maruščáková (SaS): 1. Na prácu
mestského zastupiteľstva si postupne vytváram svoj názor, keďže
v zákonodárnom zbore nášho mesta pôsobím prvé volebné obdobie. Myslím
si, že práca nášho poslaneckého klubu pozitívne prispieva k riešeniu
problémov v našom meste, ktorých riešenie vôbec nie je jednoduché. Pevne
verím, že návrhy a pripomienky nášho opozičného klubu pozitívne
prispievajú a pomáhajú vedeniu mesta riešiť každodenné záležitosti a
problémy nášho mesta. Ale to, či tomu tak skutočne je, zhodnotia až naši
voliči.
2. Za pozitívne považujem dokončenie naplánovanej etapy výstavby
námestia. Aj keď z každej strany je počuť kritické hlasy na výstavbu,
použité materiály, celkový vzhľad, využiteľnosť a v neposlednom rade aj
reklamačné opravy námestia. Za pozitívne považujem aj každoročne vysokú
úroveň jarmoku. Pevne verím, že investícia nášho mesta do Hnedého
priemyselného parku prinesie svoje ovocie v podobe vytvorenia väčšieho
množstva pracovných miest, ktoré sú v tomto regióne tak prepotrebné.
Negatívne vnímam, že mesto sa až príliš sústredilo len na výstavbu
námestia, a tým sú zanedbané ostatné investičné akcie. Nevyhnutná je
napríklad oprava verejných komunikácii a chodníkov, riešenie
dopravno-bezpečnostnej situácie, revízia verejného osvetlenia (konkrétne aj
priamo v našom obvode č.1), a riešenie situácie s parkovacími
miestami.

Volebný obvod č. 2

Vladimír Ivanko (Smer-SD): 1. Hodnotenie mojej práce
v zastupiteľstve prenechám mojim voličom, lebo oni ma zvolili a len oni ma
majú podľa mňa hodnotiť.
2. Za pozitívum považujem pokračovanie prác na námestí, hnedom parku a na
obnove nemocnice. Patrí síce Vranovskej nemocnici, ale po dokončení
prestavby bude slúžiť obyvateľom Stropkova. RTG pracovisko aj pre Svidník,
Giraltovce a Medzilaborce. Za negatívum považujem zlý stav miestnych
komunikácii a chodníkov, ale aj chýbajúce toalety na autobusovej stanici. Za
najväčšie negatívum však považujem prenášanie problémov z veľkej
politiky do rokovania mestského zastupiteľstva.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter