Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rodičia nechali mŕtveho novorodenca šesť dní v dome smútku

Nemali peniaze na pohreb

V svidníckom dome smútku riešili prednedávnom zložitú situáciu. Ešte
v piatok, 3. apríla, tu priamo z pitvy doviezli novorodenca mužského
pohlavia, ktorý sa deň predtým narodil mŕtvy. Šesť dní však oňho nikto
z blízkych neprejavil žiaden záujem.

„Ešte sme sa nestretli s tým, že by niekto nechal
pozostatky člena svojej rodiny skoro šesť dní len tak v dome smútku.
Keďže išlo o dieťa, ktoré sa narodilo matke žijúcej v Stropkove,
obrátili sme sa na tamojší mestský úrad,“
vrátil sa
k zvláštnej udalosti Jozef Laca ml. z Pohrebných služieb domu smútku vo
Svidníku. Podľa zákona si musí rodina prevziať telo nebohého do
96 hodín, teda do 4 dní. Tento termín vypršal v utorok 7. apríla.
Zistili sme, že matkou je 23-ročná žena bývajúca na Orgovánovej ulici a
mŕtvy chlapček bol jej druhým dieťaťom. „Matka dieťaťa bola
z celej situácie zdrvená, navyše pár dní po pôrode. Hoci veľmi chcela,
peniaze na pohreb nedokázala zohnať. Doteraz poberala rodičovský príspevok,
na vyplácanie ktorého jej nárok uplynul minulý mesiac. Jej nezamestnaný
manžel medzitým podal žiadosť o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi
s príspevkami, ktorá mu ešte nebola schválená. V pondelok ráno prišla
rodina na mestský úrad s prosbou o poskytnutie financií od nás osobne,
alebo od mestského úradu. Lenže narýchlo nebolo možné vybaviť
jednorázovú dávku v potrebnej výške, preto sme im poradili, nech sa na
pohreb ešte pokúsia poskladať. Matka prosila všetkých príbuzných,
známych, nikto im však na pohreb nechcel požičať. Aj napriek vynaloženej
snahe sa im napokon podarilo vyzbierať len 10 eur. Už v pondelok nám volali
zo svidníckych pohrebných služieb, nech mesto situáciu
rieši,“
vniesla viac svetla do zložitej situácie terénna
sociálna pracovníčka MsÚ Stropkov Stanislava Hubáčová a pokračovala:
„Podľa zákona však musí pohreb urobiť mesto, na území
ktorého človek zomrie, v tomto prípade sa teda mali pohrebné služby
obrátiť na mesto Svidník. Keďže však išlo o dieťa, ktoré sa narodilo
Stropkovčanke, vyvíjali sme snahu, aby mohlo byť pochované v Stropkove bez
ohľadu na zákon. Medzitým uplynula zákonná lehota 96 hodín (utorok), kedy
má rodina pochovať svojho zosnulého, preto sme sa rozhodli poskytnúť
peniaze na pohreb z fondov občianskeho združenia Ohnivé srdce lásky
s tým, že s rodičmi spíšeme písomnú dohodou, na základe ktorej nám
oni tieto prostriedky vrátia z príspevku na pohreb, resp. vo forme splátok
z ďalších sociálnych dávok.“
Z ďalších vyjadrení
terénnej pracovníčky je zrejmé, že išlo o ojedinelú situáciu. Aj
sociálne najslabšie rómske rodiny sa totiž dokážu v prípade úmrtia
člena rodiny poskladať na pohreb a zariadiť si ho sami. S. Hubáčová
vysvetlila, že terénne pracovníčky pomáhajú najmä pri vybavovaní
pohrebov a s nimi spojených administratívnych úkonov, nikdy nie finančne.
„Toto bola výnimočná situácia. Občianske združenie Ohnivé
srdce lásky sme spolu s Rómskym komunitným centrom založili najmä kvôli
tomu, aby sme zapájali rómske deti do rôznych kultúrnych a športových
aktivít. Finančné prostriedky, ktorými disponujeme, máme určené
predovšetkým na uvedené aktivity. V tomto výnimočnom prípade sme
usúdili, že bez pôžičky nebude rodina schopná pochovať svoje dieťa.
Nešlo o nenávratný milodar, ale o pôžičku, ktorú bude musieť rodina
občianskemu združeniu vrátiť,“
zdôraznila Stanislava
Hubáčová. Terénne sociálne pracovníčky minulú stredu (7. apríla)
zariadili všetky formality súvisiace s pohrebom, pozostatky previezli do
Stropkova a o druhej popoludní napokon telíčko malého človiečika
spočinulo na stropkovskom cintoríne. Náklady na skromný pohreb predstavovali
čiastku približne 150 eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter