Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rodáčka z Breznice Mária Kuriľak Soročinová napísala zbierku básní s náboženskou tematikou KEĎ DUŠA BDIE…

Svetlo sveta uzrela v poradí druhá zbierka básní „Keď duša bdie“,
autorkou ktorej je Svidníčanka Mária Kuriľak Soročinová, ktorá pochádza
z Breznice, čo bolo dôvodom prečo túto zbierku slávnostne uviedla do
života práve vo svojom rodisku v obci Breznica, po slávnostnej svätej omši
v tamojšom kostole.

Autorka Mária Kuriľak Soročinová ozrejmila svoje pohnútky, ktoré ju
viedli k napísaniu básní s náboženskou tematikou. Aj keď sa vždy
snažila byť dobrou kresťankou a žiť podľa božích prikázaní, netvrdí,
že ňou aj vždy bola. „V detstve a mladosti som do kostola
chodievala s rodičmi, viedli ma k náboženského životu i modlitbám, no
veľmi som sa nad otázkami náboženstva a hĺbkou kresťanstva nezamýšľala.
Ako väčšina mladých ľudí som tak činila skôr z poslušnosti k rodičom
a viery v niečo tajomné, nadpozemské, viery v Boha. Bol to prístup
mladého človeka, laika, bez hlbšieho zamýšľania sa nad darom života
pozemského i večného, ako aj neuvedomovaním si spôsobu cesty, ktorá
k nemu vedie,“
povedala autorka. Plynutím času však nastal
okamih, od kedy sa autorka témou viery v Boha zaoberala podrobnejšie.
Meditáciou mu otvorila srdce a nechala sa s pokorou viesť životom podľa
vôle božej. „Nebeskému Otcovi som vďačná za všetko, čo
mám, čím a kým som, čo robím. Ďakujem mu za každý deň svojho života,
za moje deti, blízkych i za prácu, ktorú vykonávam. Počas každodenných
rozhovorov s Otcom som sa ho raz spýtala, aký má so mnou plán, čo môžem
urobiť ja pre neho, keď on pre mňa robí tak veľa. Vtom som v hĺbke môjho
vnútra začula hlas, cez ktorý, myslím si, ku mne prehovoril Duch Svätý
pomocou mne zoslaného anjela a povedal: „Keďže som ti dal do vienka
poetickú dušu, nepíš len o svetských veciach, to robia mnohí… Napíš
básne o tvojej viere tak, ako to cítiš a chápeš ty, aby si oslovila aj
ostatných ľudí zamyslieť sa nad ich životom, vierou a cestou po ktorej
kráčajú.“
Na chvíľu som sa zamyslela a potom som si
povedala: „Prečo nie, skúsim to!,“ dodala autorka, ktorá
vedela, že s písaním problém mať nebude, keďže písať o tom, čo má
v srdci, nie je ťažké. „Je to ako vyznanie zamilovaného. Ak je to
úprimné a zo srdca, myšlienky sa s ľahkosťou menia na slová a slová sa
spájajú do viet pre vyznanie lásky k milovanému… Skôr som sa obávala,
ako skutočnosť, že napíšem básne s náboženskou tematikou, príjmu
ľudia v mojom okolí alebo zástupcovia cirkvi.“
Autorka sa
v ťažkých chvíľach posilňovala čítaním evanjelia, či čítaním
Biblie.
Knihu recenzovala pedagogička, žijúca vo Svidníku, Jana Mihaličová, ktorá
taktiež pochádza takpovediac z nášho kraja a to z Nižnej Olšavy.
O zbierke sa vyjadrila takto: „Autorka každou básňou
nadväzuje kontakt s Bohom, prosí, ďakuje, pýta sa, hľadá… Priamo
i nepriamo cez nádhernú optiku umeleckých prostriedkov nás núti dostať sa
do polohy sústredeného, citlivého, vnímavého a pozorného čitateľa.
Každá reakcia na túto zbierku bude závisieť od toho, či ju prijmeme a ona
bude v nás zvučať alebo nás neosloví, pretože je nám komunikácia
s Bohom vzdialená. Ako tichý nežný potok sa nám chce každá báseň
vliať do duše, chce byť našim hlasom na púšti, je však len na nás, či
necháme otvorené dvere do svojho srdca a necháme sa unášať krásou
veršov, ktoré nám autorka prináša,“
zhodnotila Jana
Mihaličová.
V závere dodajme, že básnická zbierka s duchovnou tematikou je
ilustrovaná ikonami Andreja Urama – Murína. Na obálke zbierky básní sú
kríže, ktorých autorkou je Mária Kuriľak Soročinová. Triptych na titulke
je symbolom viery a folklóru. Kríž má uprostred jeden biely kvet – je
symbolom Ježiša Krista, štyri žlté kvety znázorňujú štyroch
evanjelistov, dvanásť červených kvetov znamená dvanásť apoštolov a malé
kvietky – to sme my, veriaci. Folklór sprítomňuje farebnosť krížov, sú
to farby regiónu.
Táto zbierka básní je nádherným darčekom k blížiacim sa vianočným
sviatkom. Knihu si možno zakúpiť v kostoloch farnosti Breznica, v Dukla
destination vo Svidníku alebo priamo u autorky cez svoje uvedené meno
v tomto článku prostredníctvom správy na FB.
-jm-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter