Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rizikové poľské mäso sa v stropkovských školských zariadeniach nenachádza

Škandál s poľským hovädzím mäsom postavil do pozoru celú Európu.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) okamžite spustil
cielené kontroly nielen spracovateľských prevádzok, ale vyslal aj
potravinových a veterinárnych inšpektorov, ktorí kontrolujú vozidlá
prepravujúce mäso. Hovädzina z pochybného poľského bitúnku sa objavila
aj na východe Slovenska. Konzumenta takéhoto mäsa môžu ohroziť choroby ako
salmonelóza, pasterelóza, chlamydióza, paratuberkulóza, parazitárne
ochorenia, ale tiež obsah rezíduí v mäse po použití antibiotík a
hormónov.

Ako mesto Stropkov informovalo, v súvislosti s výskytom rizikového
poľského mäsa na slovenskom trhu mesto ako zriaďovateľ škôl a školských
zariadení zisťovalo, či sa v jednotlivých školských jedálňach
nevyskytlo mäso podozrivého pôvodu. „Na základe získaných
informácií môžeme skonštatovať, že ani v jednej zo školských jedální
sa neobjavilo rizikové mäso a medzi dodávateľmi hovädzieho mäsa a
mäsových výrobkov pre naše jedálne sa nenachádza ani jeden
z medializovaných spracovateľov mäsa,“
uviedol primátor
mesta O. Brendza.
Dôveryhodnosť poľských veterinárnych úradov je podľa šéfky slovenského
agrorezortu G. Matečnej zdiskreditovaná, preto apeluje na občanov SR, aby
radšej siahli po slovenskom mäse, ktoré je plne pod kontrolou.
„Rizikom sú najmä pohraničné oblasti s Poľskom a rôzne
neschválené prevádzky, ako aj predaj z dodávok a na trhoch. Od chorého
zvieraťa neočakávajte zdravé mäso. Aktuálne nevieme, o aké ochorenia
u predmetných zvierat išlo a preto nemôžeme vylúčiť ohrozenie zdravia
konzumenta takéhoto mäsa. Vyzývam všetkých konzumentov, aby sa zaujímali
o jeho pôvod, nielen pri kúpe v obchode, ale na všetkých miestach, tiež
v reštauráciách a aby radšej siahli po overenom, zdravom a bezpečnom
slovenskom hovädzom mäse. To máme pod kontrolou od narodenia zvieraťa cez
bitúnok, spracovanie, až po pult predajne,“
uviedol generálny
riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský.
V súvislosti s mäsom z chorých kráv z Poľska dal do pozornosti
odporúčanie všetkým štatutárnym zástupcom organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pri
obstarávaní potravín aj predseda PSK Milan Majerský. Odporúča sa v ňom
preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou
úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť
potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na
produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu
kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou a v neposlednom rade sa tiež
odporúča vyžadovať doloženie dokladov, medzi ktoré určite patrí aj
kópia udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín alebo Značky
kvality SK alebo značky podobnej.
Ako informovalo MPRV SR, na Slovensku sa ročne vyprodukuje takmer 27 tisíc
ton slovenského hovädzieho mäsa. V roku 2018 sa k nám doviezlo viac ako
12 tisíc ton hovädzieho mäsa najmä z Poľska, Českej republiky, Nemecka,
Holandska a Írska.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter