Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Riaditelia na školení civilnej ochrany

Odbor krízového riadenia a civilnej ochrany ObÚ v Stropkove vykonal
v uplynulom roku viacero kontrol zameraných na dodržiavanie náležitostí
súvisiacich s civilnou ochranou. Pracovníci odboru zistili viacero
nedostatkov, preto bolo začiatkom mája zorganizované školenie určené pre
riaditeľov ZŠ a MŠ v okrese Stropkov. „Na toto školenie sme
pozvali aj lektorov zo vzdelávacieho strediska CO v Sp. Novej Vsi, ktorí
prítomných zástupcov škôl oboznámili s ich úlohami súvisiacimi
s civilnou ochranou. Takisto boli usmernení v problematike vedenia potrebnej
evidencie,“
vysvetlil vedúci Odboru KR a CO Miroslav Fečko.
Príjemne ho prekvapila hojná účasť pozvaných, rovnako aj ich aktivita
k preberaným témam. Výsledkom stretnutia je aj viacero prihlásených
pedagógov na kurz inštruktorov CO, ktorí budú po jeho absolvovaní
usmerňovať aktivity týkajúce sa tejto problematiky na svojich
pracoviskách.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter