Riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej, a. s., reaguje na článok v Spektre

<p>Vážení poslanci mestského zastupiteľstva mesta Stropkov.
So znepokojením som si prečítal článok v novinách Stropkovské spektrum a
týmto by som Vás chcel všetkých uistiť, že v tomto článku sú uvedené
informácie vytrhnuté z kontextu. Som generálnym riaditeľom VVS, a.s. už
10 rokov a veľmi dobre viem ako prebieha proces schvaľovania výberu a
realizácie projektov z EU fondov. Do roku 2011 máme za sebou zrealizovaných
mnoho projektov v celkovej hodnote 402 mil. Eur, ktoré len za rok
2011 predstavovali 36 mil. Eur.

<p>Projekt Stropkov bol pripravovaný so všetkou vážnosťou a boli sme
šťastní, keď nám bolo oznámené, že boli vyčlenené finančné
prostriedky z EU fondov na tento projekt. Dňa 25.7.2011 bola podpísaná
zmluva o NFP na Ministerstve životného prostredia.
Na základe týchto informácií sme sa pustili do výberového konania čo
nebolo ľahké lebo v tom čase sa menil zákon o verejnom obstarávaní a
teda naše pripravené súťažné podmienky sa museli meniť. V priebehu celej
súťaže sa konzultovali všetky kroky z MžP SR a s EU komisiou. V tom
čase došlo aj k zmene vlády a dochádzalo k odsúvaniu tohto procesu
obstarávania na iné obdobie. Po zmene vlády bolo dosť dlhé obdobie na to,
aby noví zamestnanci MžP SR naštudovali celú problematiku. Po naštudovaní
tejto problematiky bolo odporúčané VVS, a.s. súťaž zrušiť.
O týchto krokoch bol pán Primátor informovaný tak, ako som bol informovaný
ja. V článku sa píše o zdržaní stavby, o akom zdržaní sa hovorí,
keď termín výstavby nebol nikdy určený, teda ani občania týchto
mestských častí nemôžu byť na nikoho naštvaní, lebo nikto termín
výstavby nevie a ani nemohol vedieť. Termín výstavby bude známy až po
podpise zmluvy so zhotoviteľom stavby. Vieme termín ukončenia stavby a ten je
najneskôr do konca roku 2015. Primátor je členom dozornej rady, ktorá
kontroluje činnosť predstavenstva a zo zákona mu neprislúcha za túto
činnosť poberať odmenu, takže pán redaktor v článku uviedol nepravdu.
Kroky ohľadne tejto súťaže sú vždy prekonzultované aj s primátorom.
Momentálne je vec v štádiu verejného obstarávania. V priebehu mesiaca
bude vyhlásená nová súťaž po schválení súťažných podmienok MžP SR.
Chcem poslancov mestského zastupiteľstva uistiť, že pán primátor a vedenie
VVS a.s. robia všetko preto aby tento projekt bol úspešne zrealizovaný a
keby som nebol momentálne chorý tak prídem túto skutočnosť potvrdiť aj
osobne.
Článok v novinách Stropkovské spektrum je neprofesionálny a ani primátor
ani vedenie VVS, a. s. ani MžP SR nevie zladiť výstavbu vodovodov a
kanalizácií tak, aby to vyhovovalo všetkým zúčastneným stranám, tak aby
sa vedeli zosúladiť práce na výstavbe nových chodníkov a ciest. Primátor
bude ako prvý vedieť termín začatia výstavby.
S pozdravom
Ing. Stanislav Hreha, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
VVS, a.s.

Zdroj: www.stropkov.sk
(uverejnené v plnom znení bez redakčných úprav)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter