Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rezidenčné parkovanie v meste Stropkov sa osvedčilo, pribudnú aj ďalšie parkovacie miesta

V roku 2017 radnica
mesta Stropkov pristúpila k novému riešeniu podnetu od obyvateľov bytových
domov na Hlavnej ulici, ktorým je rezidenčné parkovanie, kde jeden byt má
jednu parkovaciu kartu.

Pilotný projekt rezidenčného parkovania na Hlavnej ulici sa osvedčil,
stále sa však vyhodnocujú klady i prípadné nedostatky tohto opatrenia.
„Samospráva registruje aj ďalšie požiadavky na rezidenčné
parkovanie, ale dnes s určitosťou vieme povedať, že v tomto roku nebudeme
zavádzať tento druh parkovania v ďalších lokalitách,“

uviedol primátor mesta Ondrej Brendza.
V období rokov 2015 až 2017 vzniklo v Stropkove takmer 130 nových
parkovacích miest v lokalitách pri plavárni, pri blokoch B4, B5, B6, na
ulici Hrnčiarskej pri kopci, na ulici Jilemnického zmenou organizácie
dopravy, na ul. Akademika Pavlova, či na ulici Ciolkovského.
„V roku 2018 plánujeme v tomto trende pokračovať aj ďalej.
Treba si tiež uvedomiť, že pred výstavbou každého ďalšieho parkoviska
treba zabezpečiť projektovú dokumentáciu, zrealizovať stavebné konanie a
obstaranie zhotoviteľa. Takisto sa od začiatku riadime zásadou, aby nové
parkoviská nevznikali na úkor verejnej zelene, ale predovšetkým
efektívnejším využitím dispozičného priestoru. V tomto smere aktívne
komunikujeme aj so širokou verejnosťou,“
dodal O. Brendza.
Je dôležité spomenúť významné pripravované investície
súkromno-verejného charakteru, akými sú polyfunkcia Átrium pod Kamenicou,
či rekonštrukcia Domova mládeže pri SOUP. „Vďaka nim vznikne
v najbližších rokoch v meste ďalších takmer 100 parkovacích miest.
Uvedomujeme si, že len samotná výstavba sa však netýka len Stropkova, ale
boria sa s ním všetky samosprávy na Slovensku bez výnimky,“

uviedol primátor.
Komplexné riešenie si vyžaduje široký okruh rozhodnutí, širší pohľad a
samozrejme súčinnosť obyvateľov i súkromného sektora.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter