Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Respiračné ochorenia v okrese Stropkov ešte nie sú na ústupe

V 7. kalendárnom týždni bolo hlásených 476 akútnych respiračných
ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2308,10/100 000 osôb
v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2).
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 6 až 14 ročných
5929,1/100 000 obyvateľov. „V porovnaní s predchádzajúcim
týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 26,10%. Chorobnosť na chrípku a
chrípke podobné ochorenia bola 145,5,“
uviedla E. Podaná
z RÚVZ Svidník.
Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený na 5 školách – ZŠ
Hrnčiarska, CZŠ sv. Petra a Pavla, ZŠ Konštantínova, ZŠ Havaj a SOŠ
služieb.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter