Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rešpektovaním pravidiel môžeme zvýšiť bezpečnosť na cestách

<h3>J. Suvák: „Chodci, cyklisti a vodiči sú problematický
trojuholník.“</h3>

<p>Od začiatku roka do konca septembra zaznamenalo Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru vo Svidníku 88 dopravných nehôd, 65 z nich zavinili
vodiči motorových vozidiel, tri vodiči nemotorových vozidiel, dve chodci,
v jednom prípade bola príčinou technická porucha vozidla, k 14 nehodám
došlo pri stretnutí s lesnou zverou a domácimi zvieratami a pri troch
nehodách išlo o iné zavinenie. Pri spomínaných kolíziách zahynulo päť
osôb, z toho jedna chodkyňa, dvaja motocyklisti, jeden vodič a jeden
spolujazdec.</p>

<p><strong><em>„Chodci, cyklisti a vodiči, to je trojuholník, v ktorom to
občas pekne škrípe. Problémom, žiaľ, nie je len malá vzájomná
ohľaduplnosť, ale v mnohých prípadoch aj neznalosť najnovších predpisov.
Prevažná časť tragických nehôd medzi chodcami, cyklistami a vodičmi sa
stáva za zníženej viditeľnosti v obci a mimo priechodu pre chodcov. Najviac
usmrtených chodcov býva vo veku 70 až 80 rokov, ohrozené sú aj deti od
päť do desať rokov. Dôvod je ten, že ide o najväčšie skupiny
nemotorizovaných občanov,“</em></strong> skonštatoval riaditeľ OR PZ
Svidník Jaroslav Suvák a doplnil, že pomer usmrtených žien oproti mužom je
jedna ku trom. K smrteľným dopravným nehodám dochádza najčastejšie
v období od októbra do decembra, najmenej ich je od apríla do júna.
<strong><em>„Najčastejšími príčinami tragických nehôd sú chýbajúce
reflexné prvky na oblečení chodcov, ktorí navyše prechádzali cez cestu na
tmavých miestach alebo nerešpektovali svetelnú signalizáciu. Svoju vinu
však často nesú aj vodiči, ktorí považujú komunikácie za svoje
výsostné územie a chodcov či cyklistov nerešpektujú. Ako problematické sa
javí najmä odbočovanie vozidiel doprava, ak križujú cestu cyklistom. Hoci
je vodič v takom prípade povinný dať cyklistovi prednosť, v mnohých
prípadoch sa tak nestáva. Podobné je to aj pri súčasnom odbočovaní auta
aj cyklistu doľava. Cyklista v tom prípade odbočuje po ľavej strane auta,
no to mu musí po odbočení umožniť opäť sa zaradiť na pravú stranu
vozovky,“</em></strong> upozornil J. Suvák. Vodič je povinný dbať na
zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so
zdravotným postihnutím, osobitne voči tým, ktoré používajú bielu palicu,
starým ľuďom, dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a
prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť. Šofér
odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu
rovno. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví vozidlo pred priechodom
pre chodcov alebo pre cyklistov, aby im umožnil prejsť cez cestu, vodiči
ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť
rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo. V úseku zastávky pravidelnej
verejnej dopravy musí dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou
rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z vozidla pravidelnej
verejnej dopravy alebo do neho nastupujúcu. V obytnej, pešej a školskej
zóne smie šofér jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, pritom je povinný
dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť a ak
je to nevyhnutné, je povinný zastaviť vozidlo. <strong><em>„Chodec musí
používať chodník a tam, kde chýba alebo je nepriechodný, môže využiť
cestu. Po chodníku sa chodí vpravo, rovnako ako po priechode pre chodcov.
Naopak, ak ide po ceste, musí ísť výhradne po ľavej krajnici a ak ju cesta
nemá, tak pri ľavom okraji vozovky. Takto môžu ísť maximálne dvaja chodci
vedľa seba. Ak tlačí chodec bicykel po chodníku, nemal by ním ohrozovať
okolitých chodcov. Je teda lepšie tlačiť ho bližšie k ceste, čim chráni
aj sám seba. Ak tlačí chodec bicykel po ceste, kráča po pravej krajnici
alebo pri pravom okraji vozovky. Bicykel je pritom na strane bližšej
k vozovke. Ak má chodec snahu prejsť cez vozovku po priechode pre chodcov a
stojí napríklad na chodníku pred okrajom vozovky – priechodu, nemá, ako
sa väčšina chodcov mylne domnieva, prednosť pred prichádzajúcimi
vozidlami. Preto si chodci nemôžu vynucovať od vodičov, aby im umožnili
prejsť cez priechod tak, že budú vstupovať a dokonca vbiehať pred
vozidlá,“</em></strong> apeloval na peších účastníkov cestnej premávky
riaditeľ OR PZ Svidník a pokračoval, že chodec sa musí pred vstupom na
vozovku aj v mieste priechodu pre chodcov presvedčiť, či svojím pohybom
nevytvorí nebezpečenstvo pre vodiča prichádzajúceho vozidla. Inak
povedané, chodec pred vstupom na priechod pre chodcov nesmie donútiť vodiča
prichádzajúceho vozidla meniť náhle rýchlosť a smer jazdy.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter