Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo

<p>Rodiny s nezaopatrenými deťmi si môžu užiť pár dní oddychu
v šiestich štátnych zariadeniach MV SR a MO SR zdarma (Signál Piešťany,
Smrekovec Donovaly, Krupina Tepličky, Kremenec Tatranská Lomnica, Bystrá
Liptovský Ján, Družba Bardejovské kúpele).</p>

<p>Krátkodobé pobyty je možné využiť už od konca októbra. Ide o pobyty
v dĺžke štyri až sedem dní. Štát hradí ubytovanie a plnú penziu,
dopravu si každá rodina platí sama. Pre záujemcov, ktorí spĺňajú
podmienky, MV SR predbežne vyhradilo kapacitu približne 12 tisíc
prenocovaní na pol roka vopred. Podmienkou pridelenia bezplatného poukazu je
čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac,
ktorý nepresahuje 1,5 násobok životného minima. Druhou podmienkou je, že
každé školopovinné dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, si musí
riadne plniť školskú dochádzku, aj keby na rekreačný pobyt nebolo
prihlásené.<br>
Stačí, ak si rodina vyzdvihne žiadosť o pobyt na mestskom úrade, okresnom
úrade alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, môže si ju tiež
stiahnuť z webovej stránky MV SR. Rodina si vyberie ľubovoľné zariadenie a
termín, ktorý im vyhovuje. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné
zaslať alebo osobne doniesť buď na okresný úrad do klientskeho centra alebo
do podateľne úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Príslušné
rekreačné zariadenie bude kontaktovať rodiny, ktorým bol bezplatný poukaz
pridelený. V prípade, že počet žiadostí na daný termín presiahne
kapacitné možnosti rekreačného zariadenia, výber rekreantov bude
uskutočnený žrebovaním. <strong>Bližšie informácie poskytne supervízor
v pracovných dňoch do 8.00 hod do 15.00 hod. na telefónnom čísle 054/310
04 11.</strong><br>
<strong>Okresný úrad Stropkov, organizačný odbor</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter