Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekreačné oblasti Valkov i Tíšava o pár ton odpadu ľahšie…

V sobotu 9. marca 2019 Klub priateľov Valkova v spolupráci s obcou
Bžany zorganizovali prvú obecnú brigádu v rekreačnej oblasti Domaša –
Valkov. Zúčastnilo sa jej 15 dobrovoľníkov, ktorým sa v priebehu 6 až
7 hodín podarilo vyčistiť územie pláže a priľahlých verejných plôch,
od konca Tíšavy po začiatok Valkova. Celú brigádu sprevádzala chuť
pracovať, dobrá nálada a na jej konci čakal na zúčastnených výborný
guľáš. Celkovo sa vyzbierali cca 4 tony odpadu, ktorý bude následne
vytriedený. V novovytvorenej tradícii chceme pokračovať aj v budúcnosti a
veríme, že pri ďalších brigádach sa nás stretne ešte viac.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným, starostovi obce
Bžany – Ladislavovi Vrabľovi, pohostinstvu Rumpeľ za zabezpečenie
občerstvenia a zvozu vyzbieraného odpadu i ostatným jednotlivcom, ktorí sa
postarali o materiálne zabezpečenie brigády.
Priatelia Valkova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter