Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekreačná oblasť Domaša slávi svoje okrúhle 50. jubileum

„Miestny národný výbor vo Veľkej Domaši oznamuje všetkým
občanom, že plánovaná výstavba priehrady na rieke Ondava sa predsa
uskutoční. Vyzývame všetkých občanov, aby oznámili MNV svoje rozhodnutie,
kde chcú pracovať a bývať,“
zaznelo z obecného rozhlasu a
tak sa to celé začalo…

Toto vodné dielo bolo postavené v rokoch 1962 až 1966 so zámerom
regulácie nepriaznivých prietokov rieky Ondavy. Vody priehrady zaplavili
šesť obcí.
Dobrá nad Ondavou bola jednou zo zatopených obcí a
jej prvá písomná zmienka pochádzala z roku 1363, kedy sa rozdelili dediny
na hradnom panstve Čičava medzi šľachticov z Rozhanoviec. V priebehu
14. a 15. storočia sa do dediny prisťahovalo nemecké a valašské,
rusínske obyvateľstvo. Pravoslávni Rusíni mali v obci v 16. storočí
vlastný kostol a svojho baťka. Prvý písomný doklad o katolíckom kostole a
farárovi Ondrejovi pochádza z roku 1507 a jeho najstaršie časti
pochádzajú zo 16. storočia. Od druhej polovice 16. storočia pôsobili
v tamojšom kostole evanjelickí farári augsburského vierovyznania. Niekedy
v polovici 18. storočia sa kostol stal opäť rímskokatolíckym.
Prvá písomná zmienka o jednej z ďalších zatopených obcí
Kelča je z roku 1404, no listina odkazuje na roky
1342 – 1382, obdobie vlády Ľudovíta I. Veľkého. Pri krajinskej ceste
vedúcej cez Kelču bola zriadená mýtna stanica, doklad ktorého pochádza
z roku 1577. Prvá správa o katolíckom kostole v Kelči pochádza z roku
1741. Spomína sa v rukopise Mateja Bela o Zemplínskej stolici. Zemepánom
bol Michal Pethö. Kostol, ktorý sa zo zatopenej obce zachoval dal postaviť
barón Wolfagang Véčei v roku 1780. Ide o barokovo-rokokový kostol
zasvätený sv. Štefanovi a autorom projektu bol Gašpar Urlespacher.
Prvá písomná zmienka o Veľkej Domaši pochádza
z roku 1317. Tento majetok spolu s ďalšími odobraný Petrovi Petenovi
kráľom Karolom Róbertom a daroval ich Mikčovi, synovi Michala z rodu
Ákoš. Prvé doklady, že kostol existoval sú z roku 1598, no dá sa
predpokadať, že existoval v obci už pred 16. storočím. Od konca
16. storočia až do začiatku 18. storočia v ňom pôsobili evanjelickí
farári augsburského vierovyznania a vieme, že ešte v roku 1666 bol
drevený.
Zatopené boli tiež obce Trepec, Petejovce a Valkov. Cestou z obce Nová
Kelča smerom do Stropkova je pôvodný cintorín po zatopenej obci Petejovce
s prekrásnym pamätníkom od rodáka architekta Juraja Havaja.
Domaša je výnimočná tým, že má tajomné zátoky a vždy iný pohľad na
pobrežnú scenériu a vodnú plochu. Domaša poskytuje veľmi dobré podmienky
na rekreáciu a vodné športy. Je ideálnym miestom aj pre hubárov, či
milovníkov lesných prechádzok.
Ťažiskom rekreačnej oblasti Domaše je stredisko Valkov, ktoré je rozdelené
na dve časti a ponúkajú upravené pláže, parkoviská, ubytovanie
i požičovňa športových potrieb.
V lokalite Dobrá sú možnosti stanovania a kempovania a ako jediná má
možnosti celoročného prevádzkovania vo forme zjazdárskych tratí pod
lyžiarskym vlekom, sú tu trasy aj pre lyžiarsku turistiku.
Najväčšiu pláž a rozsiahly autokemping má stredisko Poľany, kde sa
každoročne organizujú jachtárske preteky. S lokalitou Poľany je poľnou
cestou prepojené stredisko Holčíkovce, ktoré je vyhľadávané najmä
rodinami s deťmi.
Stredisko Nová Kelča poskytuje veľa priestoru pre voľné stanovanie a jej
rekreačným zázemím je polostrov Krym. Zo zatopenej obce Kelča je zachovaný
pôvodný dvojvežový kostol z roku 1780, ktorý je na priečelí vyzdobený
rokokovou ornamentikou.
Stredisko Turany nad Ondavou je využívané len príležitostne.
Prioritou vodného diela Domaša je protipovodňová ochrana, cestovný ruch a
jeho rozvoj.
-ľš,af-
Zdroje:
http://mapire.eu/en/
http://www.ohrozenekostoly.sk/…tefana-krala
ULIČNÝ, Ferdinand: Dejiny osídlenia Zemplínskej župy. Michalovce:
Občianske združenie Zemplínska spoločnosť, 2001, s. 760, ISBN
80-968579-1-6
https://vimeo.com/78741329

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter