Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekonštrukciu cesty v Šarišskom Štiavniku definitívne ukončia až v roku 2016

<p>Koncom apríla tohto roku došlo v súvislosti s rekonštrukciou
medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I´73 Šarišský Štiavnik –
Hunkovce k úplnej uzávere 23-kilometrového úseku. Doprava bola
presmerovaná na cestu I/15 prechádzajúcu aj cez Stropkov. V tejto
súvislosti sme sa obrátili na hovorkyňu Slovenskej správy ciest Zuzanu
Hromcovú, ktorá nám poskytla informácie o priebehu rekonštrukcie na
spomínanom úseku.</p>

<p><strong><em>„Práce sú priebežne realizované na všetkých šiestich
úsekoch stavby. Na prvom a druhom úseku – Šarišský Štiavnik –
Svidník, sú realizované stavebné práce súvisiace s celkovou
rekonštrukciou cesty vrátane úpravy a výmeny nevhodného podložia,
odvodnenia úseku a následne realizácie konštrukčných vrstiev vozovky. Na
treťom úseku, v prieťahu obce Ladomírová, sú realizované práce
súvisiace s rekonštrukciou vozovky a jej zosilnením. Na štvrtom úseku sa
prevádza frézovanie a živičné úpravy, na piatom taktiež frézovanie, plus
výkop pre drenážne rebrá, ďalej tu prebieha realizácia pozdĺžneho
drenážneho rebra. Na šiestom úseku sa robí pokládka živičných vrstiev.
V úseku od Krajnej Bystrej po začiatok Krajnej Poľany sa realizoval kábel
pre vážnicu, v Krajnej Poľane sa buduje chodník a rekonštruuje
múr,“</em></strong> uviedla a doplnila, že pokračujú práce na mostnom
objekte číslo 201 00, konkrétne betonáž spriahujúcej dosky, protimrazový
klin, na objekte číslo 202 00 betonáž spriahujúcej dosky, protimrazový
klin, na objekte číslo 203 00 betonáž spriahujúcej dosky, protimrazový
klin, na objekte číslo 205 00 rekonštrukcia v polovičnom profile a
betonáž spriahujúcej dosky <strong><em>„Na prvom úseku stavby a
čiastočne aj na druhom sú práce realizované za úplnej uzávierky cesty.
Termín ukončenia prác na uvedených úsekoch do 30. októbra 2015 je
reálny,“</em></strong> predpokladá Z. Hromcová. Zároveň však podotkla,
že rozsah stavebných prác na projekte neumožňuje z hľadiska
technologických postupov ich ukončenie v plnom rozsahu v roku 2015. Budú
pokračovať aj v roku 2016 v súlade s predloženým Harmonogramom prác na
všetkých neukončených a rozostavaných úsekoch v roku 2015. Definitívne
ukončenie rekonštrukcie cesty I/73 v celom rozsahu je podľa zmluvy
naplánované na polovicu roka 2016.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter