Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekonštrukciu cesty I/73 plánujú ukončiť 1. novembra

<p>Na dvoch úsekoch štátnej cesty I/73 medzi obcami Šarišský
Štiavnik – Rakovčík, z celkových šiestich stavby Stavebné a
bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného
ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, v súčasnosti
prebiehajú záverečné práce. O ich priebehu informovala hovorkyňa
Slovenskej správy ciest Zuzana Hromcová.</p>

<p><strong><em>„Na úseku od obce Šarišský Štiavnik po horizont je
ukončená úprava podložia, konštrukcia vozovky je po úroveň podkladovej
asfaltovej vrstvy. Ukončujú sa práce na odvodnení priekopy, na úpravách
svahov a súvisiacich objektov. Na druhom úseku, teda od horizontu po obec
Rakovčík, sú ukončené práce na sanácii podložia a v štádiu ukončenia
je aj podkladová nespevnená konštrukčná vrstva cesty. Začali sa práce na
položení asfaltových vrstiev vozovky a na úpravách odvodňovacích
zariadení – priepustov, rigolov a podobne.“</em></strong> Ďalej uviedla,
že termín ukončenia prác a príprava na ukončenie úplnej uzávierky cesty
v predmetnom úseku je plánovaná na 1. november 2015. Zaujímalo nás, či
bude tranzitná doprava presmerovaná opäť cez Šarišský Štiavnik
bezprostredne po tomto dátume. <strong><em>„Podmienkou je zabezpečenie
potrebných povolení na uvedenie do užívania. Na základe konzultácie so
stavebným úradom bude postup ukončenia prác a následného odovzdania úseku
do užívania skoordinovaný,“</em></strong> vysvetlila.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter