Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekonštrukcia vozovky v obci Breznica

L. Karelová: „SSC
spracováva projektovú dokumentáciu, ktorá je potrebná pre rekonštrukciu
vozovky.“

Po zime sú niektoré cesty po celom Slovensku v hroznom stave, stropkovský
okres nevynímajúc. Hlboké výtlky, niekoľko centimetrové diery a celkovo
zlá situácia je aj v obci Breznica na ceste I/15.

Vodiči sa tu musia vyhýbať výtlkom, na niektorých miestach hrozí
poškodenie vozidla. Cesty I. triedy sú začlenené pod správu Slovenskej
správy ciest (SSC) IVSC Košice, pracovisko Vranou n. T. Cesty II. a III.
triedy sú v správe Prešovského samosprávneho kraja.
Zmluvným partnerom SSC je Správa a údržba ciest PSK, ktorý je momentálne
v režime zimnej údržby a prioritne sa sústreďuje na zmierňovanie závad
v zjazdnosti na ceste I/15, teda posypom chemickým materiálom.
„Výtlky na ceste I/15 odstraňujeme počas zimného obdobia
priebežne, pokiaľ nám to dovolia klimatické podmienky. Predmetný úsek
v obci Breznica počas zimného obdobia 2018/2019 už bol opravovaný
technológiou pokládky asfaltovej zmesi za studena. Vzhľadom na vplyv
klimatických podmienok je potrebné opätovne novovznikajúce výtlky
prostredníctvom nášho zmluvného partnera SÚC PSK v čo najkratšom možnom
termíne opraviť. SSC v súčasnosti spracováva na predmetný úsek
projektovú dokumentáciu, ktorá je potrebná k realizácii rekonštrukcie
vozovky,“
informovala hovorkyňa SSC L. Karelová.
Novinkou v 37. kilometri pred vstupom do obce Breznica je vybudovanie portálu
P-42. Ide o technologickú stavbu, ktorá slúži ako komplexná služba
výberu elektronického mýta na ceste I/15. „Táto stavba bola
povolená stavebným úradom obce Breznica na základe stanovísk dotknutých
orgánov štátnej správy ako aj fyzických a právnických
osôb,“
uviedla L. Karelová.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter