Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekonštrukcia RTG a polikliniky mešká už takmer pol roka

<p>Už viac ako rok sú stropkovskí pacienti odkázaní na služby
röntgenového pracoviska vo Svidníku. Kvôli rozsiahlej rekonštrukcii
stropkovskej polikliniky prechádza kompletnou obnovou aj röntgen, no jeho
uvedenie do prevádzky sa neustále odkladá. Pôvodne malo modernizované
pracovisko fungovať vo februári. Blíži sa koniec júla a röntgen
i poliklinika sú stále zatvorené. A to aj napriek tomu, že stavebne
i technologicky sú práce dokončené. Termín otvorenia však stále nie
je známy.

<p>„Všetky plánované kroky súvisiace s uvedením RTG
pracoviska a poliklinickej časti do prevádzky sa časovo posúvajú. Vzhľadom
na to, že dôvodom sú meškajúce rozhodnutia kompetentných úradov, na
ktoré stále čakáme a nevieme ich ovplyvniť, nie je v našich silách
v súčasnosti odhadnúť dobu časového posunu. Robíme všetko pre to, aby
sme celý proces zavŕšili čo najskôr, no v súčasnosti by akékoľvek
časové odhady boli predčasné. Akonáhle sa proces posunie, budeme vás
i vašich čitateľov informovať,“
uviedla hovorkyňa
prevádzkovateľa nemocnice Veronika Deckerová.
Podľa našich informácií súvisí celý problém ukončenia projektu
s meškajúcimi refundáciami nákladov spojených s rekonštrukciou, čo
však V. Deckerová nepotvrdila ani nevyvrátila.
Trochu alibisticky sa k celej situácii stavia mesto, ktoré je napriek
nájomnému vzťahu s Vranovskou nemocnicou, n. o., stále vlastníkom celej
nemocnice. Keď sme sa prednostu MsÚ Ivana Klebana pýtali, ako vníma fakt,
že časť nemocnice je kvôli meškaniu projektu mimo prevádzky, oznámil nám
všeobecne známu informáciu, že stavebne i technologicky sú práce
ukončené. „Očakávame, že v krátkom čase začne prevádzka
vo všetkých objektoch polikliniky,“
zopakoval prednosta vetu,
ktorú už takmer pol roka prezentuje vedenie mesta poslancom, ktorí sa
o problém zaujímajú na každom zasadnutí. Na otázku, v akom konkrétnom
časovom horizonte mesto, ako majiteľ celého areálu, predpokladá otvorenie
modernizovaných priestorov už prednosta neodpovedal.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter