Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Stropkove

V druhej polovici roka prebehla rekonštrukcia viacerých úsekov miestnych
komunikácií a chodníkov v Stropkove.

Na prelome júla a augusta mesto zrekonštruovalo Ulicu gen. Sázavského
vedúcu popri garážach ku kamenárstvu, opravila sa aj časť ulice Majerskej
a po novom chodníku zo zámkovej dlažby sa vymenil aj asfaltový povrch na
Zámockej s vysprávkami na ulici Mládeže. Po dlhých desaťročiach prišli
na rad ulice Hrnčiarska, parkovisko na ul. Akad. Pavlova a nový povrch má už
aj chodník na Sitníky.
„Nebudem tajiť, že ma tešia pozitívne reakcie Stropkovčanov
na naše aktivity – zvlášť chodník spájajúci Stropkov so Sitníkmi a
Hrnčiarsku vnímam, podobne ako mnohí z vás, ako najvýznamnejšie
tohtoročné akcie v rámci rekonštrukcií,”
povedal primátor
a dodal, že frekventované komunikácie využívajú chodci i cyklisti a
vďaka novému povrchu bude pohyb na nich bezpečnejší a komfortnejší.
„Čo sa týka Hrnčiarskej, tam ešte nekončíme, v najbližšom
období budú všetky stĺpy verejného osvetlenia presunuté na druhú stranu
ulice. Vzdušné vedenia rozhlasu, internetu i osvetlenia sme uložili do zeme,
okolie bude zrekultivované a projekčne pripravujeme aj kompletnú
revitalizáciu zelene na našej „pešej zóne“. Aj prebiehajúce práce sú
súčasťou komplexného riešenia Hrnčiarskej, ktorú sme v uplynulých
rokoch zatraktívnili a urobili z nej tak krajšie miesto pre
život,”
uviedol O. Brendza.
V tomto roku mesto ešte čaká rekonštrukcia chodníka na ulici Hrnčiarskej
za blokmi A2 a B48, kde pôjde o presun pešieho chodníka bližšie
k bytovke, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť pri parkovaní a rozšíri sa
priestor na výjazd z poschodových garáží na tejto ulici. Ďalšou
z tohtoročných investícií je aj nové parkovisko za Domom služieb.
Celkovo tak mesto z vlastných prostriedkov investovalo na tento účel
bezmála 225 tis. eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter