Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekonštrukcia chrámu sv. Cyrila a Metoda výrazne pokročila

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/38-chram-02.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Pred niekoľkými
mesiacmi sme už písali o tom, že prebieha rekonštrukcia gréckokatolíckeho
chrámu sv. Cyrila a Metoda v Stropkove. Ubehol už nejaký čas a nás
zaujímalo, ako je na tom cerkov dnes. Na naše otázky nám odpovedal otec
Jozef Kišák. Ako prvé sme sa opýtali, ktoré práce sú od obdobia, čo sme
sa stretli, dokončené.</p>

<p><strong><em>„Hotová je už horná kopula chrámu, kde sa v súčasnosti
nachádza obrovská freska(maľba), na ktorej je zobrazená ikona Krista
Pantokratora(Všemohúci). V oválnej časti kopuly, pod spomínanou freskou
Pantokratora, je po obvode zobrazený zbor anjelov a
archanjelov,“</em></strong> ozrejmil. Pôvodné okná v kopule boli
nahradené novými plastovými oknami s vitrážami. Pod kopulou, kde sa
nachádzajú štyri plochy v tvare trojuholníka, boli vypísané fresky
evanjelistov – sv. Matúš, sv. Lukáš a sv. Ján. Jednotlivé oblúky,
ktoré spájajú štyri nosné stĺpy chrámu, boli vyzdobené zlatom. Na
oblúku, ktorý oddeľuje loď od svätyne(oblúk, pod ktorým sa bude
nachádzať ikonostas), bol zo zlatých písme vytvorený nápis: „Mnóhoje
u Nehó izbavlénije“ (Hojné je u neho vykúpenie). A kto stojí za touto
celu umeleckou drinou? <strong><em>„Všetky umelecké práce boli realizované
ateliérom Centro Arte pod vedením otca Kamila Drába CSsr,“</em></strong>
prezradil. Chrám sv. Cyrila a Metoda čaká ďalšia fáza rekonštrukcie,
o ktorej sme sa s otcom Kišákom taktiež porozprávali.
<strong><em>„V lodi chrámu už prebieha písanie fresiek na oboch stranách
nad oknami s výjavmi Starého zákona. Pri pohľade na svätyňu na pravej
strane budú mať veriaci možnosť vidieť maľbu s výjavom Obetovania Izáka
a na ľavej strane s fresku s výjavom Nezhárajúceho kra,“</em></strong>
priblížil. Okrem týchto prác sa už menia okná v celej lodi za plastové
s vitrážami, na ktorých sa budú nachádzať ikony apoštolov. Potom sa
pristúpi k inštalácii podlahového kúrenia v celej cirkvi a oprave
kotolne. Ďalší vytýčený cieľ bol postavenie ikonostasu, ktorý sa radí
medzi najcharakteristickejšie prvky východných chrámov a práve v tom
našom chýba. <strong><em>„Máme nádej, že s pomocou ochotných ľudí sa
nám spomínanú métu podarí dosiahnuť. Všetky práce v interiéri cerkvi
by mali byť ukončené v roku 2016. Roboty je stále dosť. Verím, že aj
s pomocou ľudí dobrej vôle budeme schopní zavŕšiť toto dielo, ktoré sme
v Božom mene začali. Aj touto cestou sa chcem poďakovať tým, čo
podporujú tento sen či už finančne alebo prostredníctvom modlitieb. Nech
vám to Pán mnohonásobne vynahradí! Úprimné Pán Boh
zaplať!“</em></strong> uzavrel.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/38-chram-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/38-chram-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/38-chram-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/38-chram-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/38-chram-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/38-chram-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/38-chram-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/38-chram-04.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter