Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekonštrukcia chrámu sv. Cyrila a Metoda pokročila

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-chram-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V polovici januára sa
začala kompletná oprava chrámu sv. Cyrila a Metoda. V tomto mesiaci bolo
postavené lešenie, ktoré siaha až do vnútornej kupoly. Počas týchto prác
sa bohoslužby slávia v náhradných priestoroch suterénu chrámu. Objekt bol
postavený teste pred nástupom totalitného režimu. Naši predkovia ho
nestihli zveľadiť, o čom svedčí aj fakt, že v chráme chýba ikonostas a
výjavy na stenách.</p>

<p><strong><em>„Impulzom k oprave však boli aj mnohé iné veci, ktoré sa
týkajú dôstojnej účasti veriacich na liturgických sláveniach, napríklad
staré nevyhovujúce okná, únik tepla, nepohodlné zničené lavice, praskliny
na stenách a podobne,“</em></strong> podotkol otec Jozef Kišák. Pred
niekoľkými rokmi bola vymenená strešná krytina, keďže tá stará
doslúžila. Strecha zatekala a v interiéri chrámu sa tvorila pleseň.
<strong><em>„Momentálne je interiér chrámu doslova stavenisko. Bola
odstránená celá dlažba od svätyne až po schodové dvere, vymenené okná
vo vrchnej kupole za plastové s vitrážami. V súčasnosti pod kupolou
prebieha písanie fresiek štyroch evanjelistov, ktoré sú inštalované
ateliérom Centro Arte pod vedením otca Kamila Drába. Plánujeme vymeniť
pôvodné ústredné kúrenie za podlahové a staré okná za
plastové,“</em></strong> informoval otec Jozef. Peniaze na opravu čerpajú
z farskej pokladnice, ktorá však ani zďaleka nedokáže pokryť potrebný
rozpočet. Preto je veľmi potrebná pomoc veriacich vo forme milodarov, za
ktoré by sa chcel touto cestou poďakovať. Taktiež sa snažia získať
finančné prostriedky od podnikateľov z mesta, blízkeho i ďalekého
okolia. <strong><em>„Veriaci s veľkou horlivosťou pristupujú k prácam,
ktoré bolo potrebné vykonávať v predchádzajúcich troch mesiacoch. Chcem
podotknúť, že všetko sme si doposiaľ robili svojpomocne. Okrem aktívnej
účasti na prestavbe ľudia pomáhajú aj finančne a
modlitbami,“</em></strong> uviedol Jozef Kišák. Rekonštrukciu plánujú
ukončiť v novembri tohto roka s tým, že začiatkom budúceho by
pristúpili k záverečnej etape – pokládke dlažby. Kompletné práce by
teda mohli byť ukončené začiatkom leta 2016, avšak aj tento termín je iba
približný.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-chram-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-chram-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-chram-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-chram-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-chram-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-chram-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-chram-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-chram-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-chram-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/16-chram-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter