Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekonštrukcia cesty pri Miňovciach začne až v jari

V jednom z júnových čísel Spektra sme informovali o chystanej
rekonštrukcii problematického úseku cesty I. triedy I/15 pri obci Miňovce,
tzv. miňovskej zákruty.

Investičná akcia za zhruba 50 mil. Sk bola zahrnutá v zásobníku prác
SSC na rok 2007, ale s rekonštrukciou sa dosiaľ nezačalo. Podľa
informácií zo SSC – Investičná výstavba a správa ciest Košice by sa
tak malo stať po ukončení výberového konania na dodávateľa stavby, ktoré
v súčasnosti prebieha. „Príprava stavby vrátane stavebných
povolení je ukončená. Po podpise zmluvy s víťazným uchádzačom bude
stavba odovzdaná zhotoviteľovi. Každá líniová stavba podobného rozsahu
začína prekládkami podzemných vedení a zemnými prácami. Začiatok týchto
prác predpokladáme po ukončení zimného obdobia začiatkom roka 2008 vo
vhodnom klimatickom období. Stavba je plánovaná na výstavbu v dvoch rokoch
s ukončením v roku 2009,“
informoval Ľuboslav Adam z IVSC
Košice. Po rekonštrukcii budú odstránené dva nevyhovujúce protismerné
oblúky cesty s navrhnutím ich nových polomerov. Upravená bude aj neďaleká
križovatka s vybudovaním samostatného odbočovacieho pruhu na hlavnej ceste,
vybudovanie autobusových zastávok, odvodnenie cesty, bezpečnostné opatrenia
a napojenia na účelové komunikácie a zjazdy. Rekonštrukcia sa dotkne
vozovky v dĺžke vyše sedemsto metrov.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter