Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Reklamu na mestských pútačoch budú mať politické strany zadarmo

obrazekRozhodnutím poslancov
mestského zastupiteľstva budú centrum mesta „zdobiť“ nové reklamné
panely určené pre vylepovanie volebných plagátov. Zákon o voľbách
hovorí, že miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov
informácií vymedzuje obec svojím všeobecne záväzným nariadením.
V dôvodovej správe k schválenému návrhu VZN sa uvádza, že „mesto
chce pre politické subjekty pripraviť plochu na dobre viditeľnom priestore na
námestí SNP, kde by sa pred každými voľbami umiestnili veľkoplošné
panely, na ktorých budú mať možnosť na základe rovnosti umiestniť svoje
predvolebné plagáty všetky kandidujúce subjekty.“

Panely určené na vylepovanie plagátov mali byť podľa pôvodného návrhu
VZN schváleného v mestskej rade umiestnené na oplotení pred obchodným
strediskom na námestí SNP. Pred samotným schvaľovaním návrhu sa poslanci
dozvedeli, že vlastníci pozemku, na ktorom oplotenie stojí, bratia
Paraničovci, na poslednú chvíľu mestu oznámili svoj nesúhlas
s inštaláciou panelov a bolo potrebné hľadať inú lokalitu. Len pre
zaujímavosť, reklamné plochy mali byť umiestnené na plote, ktorého
výstavbu na súkromnom pozemku Paraničovcov mesto po dohode s nimi
spolufinancovalo sumou 3666 eur (vyše 110 tisíc Sk). Poslanci teda rozhodli
o ich inštalácii pred Domom služieb. Náklady na realizáciu budú hradené
z mestského rozpočtu. Poslanci sa tiež dohodli, že reklamnú plochu budú
môcť politické strany a hnutia kandidujúce vo voľbách využiť bezplatne.
Pritom pôvodný návrh znel 30 eur a v mestskej rade sa uvažovalo
s poplatkom až 100 eur za meter. Poslanec Andrej Senaj (KDH) uviedol, že
iné mestá za symbolický poplatok dokonca vylepia na určené plochy dodané
plagáty a preto navrhol zrušiť poplatok za využitie reklamných panelov.
„Ide o to, či chceme zarobiť alebo mať v meste poriadok a
zabrániť nekoordinovanému vylepovaniu? Myslím, že mesto bude mať väčší
osoh, keď predvolebné plagáty budú vylepené len na miestach na to
určených.“
Poslanec Stanislav Humeník dodal, že pôvodný
návrh 100 eur bol znížený na 30 z dôvodu, že strany by o túto službu
mesta nemali záujem. „Ale ak chceme mať aspoň nejaký príjem
z reklamnej plochy, schváľme tých 10 eur za meter,“
dodal.
Poslanci napokon schválili návrh VZN s nulovým poplatkom.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter