Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Regionálny historik J. Kasarda prináša unikátnu historickú monografiu o Valkove

kasarda 0

Koncom roka 2023 vďaka projektu Valkov História vyšla unikátna publikácia zachytávajúca dejiny zaniknutej obce a rekreačnej oblasti Valkov od roku 1945 do súčasnosti. Dejiny zaniknutých obcí, ktoré zanikli z dôvodu výstavby vodného diela Domaša doposiaľ unikali pozornosti historikov. Regionálny historik Juraj Kasarda posledné tri roky aktívne pracoval na historickom výskume, zameranom na dejiny zaniknutých obcí a prvé výsledky jeho práce uzreli svetlo sveta v nedávnej historickej monografii.

Autor knihy strávil niekoľko týždňov života v archívoch po celom Slovensku.  Dokumenty viažuce sa k skúmanému obdobiu od roku 1945 boli konkrétne čerpané zo Štátneho  archívu Prešov, a to pobočiek Nižná Šebastová, Svidník, Vranov nad Topľou, Bardejov, Humenné.  Ďalej z Archívu gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove, Slovenského národného archívu v Bratislave a z Archívu Ústavu pamäti národa.  

Kniha plná pútavého a často krát aj šokujúceho čítania obsahuje 280 strán, viac ako 200 historických fotografií zaniknutého Valkova a rekreačnej oblasti. Samotná kniha čitateľovi sprostredkuje pohľad na ťažký život Valkovčanov po prechode frontu, zachytáva povojnovú transformáciu dediny s dôrazom na povojnové vysporiadanie sa a budovanie obecnej samosprávy. V knihe sa dočítate o tom, ako to vyzeralo vo Valkove 8. mája 1945, ale aj o exhumáciách padlých vojakov.  Dedinu navštívili skupiny „Banderovcov“, obec získala materiálnu podporu programu UNRRA, uskutočnili sa tu procesy s kolaborantami a neúspešný pokus o založenie JRD. 

kasarda1
Autor Juraj Kasarda

V blízkosti dediny bolo obnovené a modernizované autobusové spojenie. To všetko sa dialo súbežne so snahami o reguláciu Ondavy, ktorá Valkov niekoľko krát ročne odrezala od sveta, ohrozovala povodňami a ničila drevenú lávku, ktorá predstavovala jediné oficiálne spojenie dediny so svetom. Fascinujúci je aj príbeh miestneho gréckokatolíckeho kňaza Michal Ďurišina, ktorý sa v 50. rokoch dostal do nemilosti vtedajšieho režimu a ktorý za tajné posvätenie vody niekoľko mesiacov striedal väzenia po celom území Československa.

kasarda 2

Dočítate sa tu aj o lokálnych kuriozitách, napríklad o jedinom dedinskom rádiu, o tom ako lienky z Valkova vystrašili celý okres alebo o liste československého prezidenta pre valkovksého gazdu. Valkov v celej svojej histórii nebol elektrifikovaný. Už od polovice 50. rokov tu vládla stavebná uzávera, ktorá až do zániku dediny pomohla zachovať jej špecifický starobylý ráz. Aj napriek prechodu frontu sa slamené strechy, drevené stavby, či špecifická a unikátna valkovská výšivka stali pre túto dedinu typické až do jej zániku v roku 1965. Pôvodných obyvateľov Valkova sa nikto nepýtal, či s výstavbou vodnej nádrže v priestore ich dediny  súhlasia. Po oznámení o likvidácii dediny z dôvodu výstavby vodnej nádrže si ľudia mohli vybrať miesto nového domova.

Väčšina Valkovčanov sa presťahovala do Prešova a usídlila sa na Solivare. Pre starých ľudí existenčná pohroma, pre mladých životná príležitosť a možnosť oslobodiť sa od tvrdej dedinskej práce. V knihe sa dozviete, že existovalo niekoľko plánov výstavby vodnej nádrže a v ohrození boli aj Miňovce, Nižná Olšava, Marhaň, Hanušovce nad Topľou alebo Svidník. Istý plán rátal aj zo zachovaním Valkova na pôvodnom mieste. Dnes sa na mieste zaniknutej dediny nachádza rekreačná oblasť, pôvodne riedko zastavaná a ktorá za posledné desaťročia prešla rozsiahlou transformáciou do dnešnej podoby. Kniha je doplnená aj o spomienky pôvodných rodákov, či o interview s Miss Domaša 2003. Rekreačná oblasť je dnes bohužiaľ známa aj viacerými kauzami, alebo nelegálnou výstavbou, ktorá nedávno zničila posledné stopy po pôvodnej starobylej dedine.

kasarda 3

Valkov je pojem. Príbeh ľudskej snahy, odvahy, úsilia a káuz. Je fascinujúci, dojímavý, žalostne  smutný, inšpiratívny a desivý zároveň.

Autor už dnes pracuje na pokračovaní a príprave knihy o dejinách zaniknutého Valkova z pred roku 1945 a niekoľkých výstavách spojených s touto problematikou. Dlhodobým cieľom autora je postupne zmapovať dejiny jednotlivých obcí, ktoré boli zničené z dôvodu výstavby Domaše a zriadiť moderné, interaktívne múzeum zaniknutých obcí.

Viac informácií o knihe a dejinách Valkova a Domaše získate na facebookovej stránke Valkov História.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069852590752

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter