Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Regionálny deň Východoslovenskej distribučnej v Stropkove – …na slovíčko so starostami

Minulý týždeň sa v Stropkove konal Regionálny deň, na ktorom sa
preberali možnosti pomoci samosprávam. Východoslovenská distribučná, a. s.
začala s celodenným podujatím už v roku 2017 a otvorila tak osobný
komunikačný kanál. Obce a mestá riešia nielen otázky týkajúce sa rozvoja
samotnej obce, ale častokrát aj individuálne požiadavky občanov.

V Mestskom kultúrnom stredisku v Stropkove sa preto stretli desiatky
starostov, aby diskutovali o možnostiach spolupráce s VSD, a. s., ktorá
distribuje elektrinu na celom východnom Slovensku, a teda aj stropkovskej
lokalite.
Stretnutie pozostávalo zo zhrnutia najaktuálnejšieho vývoja v oblasti
elektroenergetiky na domácom trhu a tiež informovania o svetových
trendoch.
„Medzi naše najpálčivejšie potreby už tradične patrí
infraštruktúra v obci, verejné osvetlenie, ale tiež otázka dostupnosti
internetu. VSD má rozsiahlu infraštruktúru po celom východe Slovenska,
dokonca v najodľahlejších obciach, a to by sme radi v spolupráci s VSD
využili, resp. spoliehame sa, že nám sami ponúknu moderné a technologicky
unikátne riešenia. Záujem o takéto osobné diskusie a riešenia šité na
mieru je z našej strany obrovský, preto veľmi oceňujem, že VSD ako prvá
spomedzi správcov inžinierských sietí, a tým nemyslím len elektrinu,
prišla s ponukou zorganizovania takéhoto celodenného
stretnutia,“
priblížil Regionálny deň s VSD primátor mesta
O. Brendza.
VSD predostrela riešenia zabezpečenia technickej infraštruktúry pre
internetové pripojenie aj tam, kde provideri bežne vyhodnocujú lokalitu ako
málo atraktívnu pre nevyhnutné investície. Tiež riešenia pre obecné byty.
Najčastejším problémom bývajú byty sociálne slabších, či
neprispôsobivých obyvateľov, kde dochádza k neoprávnenému odberu
energií, nielen elektriny, a s tým súvisiace znehodnocovanie obecného
majetku.
Vyše 30 starostov aktívne diskutovalo o svojich problémoch.
„Celkom nás prekvapilo, koľko obcí, najmä menších, má ešte
stále pred sebou rekonštrukciu zastaralého verejného osvetlenia, a preto sme
radi, že im môžeme pomôcť a poradiť. Ponúkame v tomto smere ucelený a
najmä finančne aj technologicky výhodný koncept pre obce, ktoré sa boria
s obmedzenými možnosťami financovania. Dokážeme zabezpečiť pripravnú,
dokumentačnú a realizačnú časť, ale takisto niekoľkoročný servis
vrátane manažovania spotreby. Tým máme na mysli najmä flexibilné reakcie
na vývoj trhu, a teda aj stále sa rozširujúce možnosti šetrenia
elektrinou,“
uviedol riaditeľ divízie Sieťový obchod VSD
Jaroslav Huršč.
Otvorene sa hovorilo o dnes ešte pilotnom projekte lepšieho vyrozumievania
domácností o plánovaných odstávkach elektriny, či o priblížení
služieb VSD viac k občanovi v spolupráci so samosprávou.
Regionálne dni sú ideálnym formátom pre diskusiu a nachádzanie vzájomne
výhodných riešení. „Určite by sme chceli osloviť aj
ďalších – napríklad vodárov, plynárov a pod., aby sa pridali
k VSD,“
zhodnotil podujatie primátor O. Brendza.
-av,af-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter