Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Regionálna videoamatérska súťaž

Podduklianske osvetové stredisko (POS) vo Svidníku vyhlasuje regionálnu
súťaž pre videoamatérov na tému Spoločenská udalosť.

Uzávierka súťaže je 18. marca 2008, vyhlásenie výsledkov sa
uskutoční 20. marca o 17.00 hod v priestoroch svidníckeho POS.
Súťažné príspevky sa prijímajú na DVD nosičoch vo formáte DVD- VIDEO,
systém PAL, televízny formát 4:3, resp. 16:9. Film má mať spravidla
úvodné titulky a záverečný titulok (KONIEC), pred začiatkom videofilmu
musí byť nahraný 30 sek. čierny úsek. Časový limit súťažných filmov
je do 20 minút. Na obale nosiča musí byť vyznačený presný názov filmu,
dĺžka filmu v minútach, meno, vek a adresa autora. Do súťaže sa môžu
prihlásiť všetci autori z okresov Svidník a Stropkov. Súťaží sa
v kategóriách A (deti a mládež do 18 rokov) a B (dospelí). Podrobnejšie
informácie získate na tel. čísle POS Svidník 054/ 7521068 (K. Grusová),
prípadne na Odbore školstva a kultúry v Stropkove (054/4868890).

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter