Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Refundácie nákladov na zamestnávanie meškajú

<p>V priebehu novembra očakávali mnohí zamestnávatelia i ďalší
poberatelia príspevkov v rámci aktívnej politiky trhu práce pravidelné
refundácie nákladov na mzdy, prevádzkové náklady a ďalšie platby, na
ktoré majú uzatvorené dohody so stropkovským Úradom práce. Nielen
v našom okrese, ale aj na celom Slovensku v tomto období tieto platby
meškali. Ide napríklad o úhrady nákladov na chránené dielne,
absolventské praxe, protipovodňové opatrenia a podobne. Dôvodom boli
meškajúce transfery na jednotlivé úrady z Ministerstva práce.

<p>„Pri niektorých príspevkoch spôsobilo isté zdržanie
čakanie na schválenie rozpočtového opatrenia rezortom financií, o ktoré
Ministerstvo práce požiadalo koncom októbra. Toto rozpočtové opatrenie
umožní Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny využiť financie
z nevyčerpaných kapitol vlastného rozpočtu práve na aktívnu politiku trhu
práce,“
vysvetlil riaditeľ Odboru služieb zamestnanosti
ÚPSVaR v Stropkove František Hurný. Zdôraznil tiež, že na poskytnutie
príspevkov aktívnej politiky trhu práce má nárok každý uchádzač, ktorý
splní zákonné podmienky, nemôže teda nastať situácia, že žiadatelia
peniaze nedostanú. Ministerstvo financií odobrilo presun peňazí v rámci
rozpočtu Ústredia práce v piatok, 2. decembra. Prvé prostriedky dostal
stropkovský Úrad práce minulý pondelok a okamžite začal s úhradou
meškajúcich platieb. „V prípade nášho úradu sa meškanie
platieb dotklo 12 druhov príspevkov vyplácaných v rámci aktívnej politiky
trhu práce a celková výška meškajúcich platieb dosiahla k 30. novembru
227 325 eur. K 9. decembru zostávajú neuhradené, teda po lehote
splatnosti, príspevky vo výške 25 904,88 eur a to z dôvodu, že sme
vyčerpali obdržanú zálohovú platbu. Ďalšie zálohové platby očakávame
v najbližších dňoch,“
doplnil F. Hurný.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter