Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Redemptoristi oslavovali tri významné výročia

<p>Posledný októbrový
víkend sa v gréckokatolíckej farnosti konala veľká slávnosť na počesť
troch významných udalostí. Duchovní a veriaci oslavovali 90. výročie
príchodu redemptoristov na Slovensko a zároveň do Stropkova, 10. výročie
beatifikácie redemptoristu Metoda Dominika Trčku a 100. výročie narodenia
Jána Ivana Mastiliaka.

<p>V sobotu večer si v rímskokatolíckom Chráme Najsvätejšej Trojice
pripomenuli 90. výročie príchodu redemptoristov na Slovensko. Svätú omšu
celebroval košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober, ktorý
v kázni hovoril o príchode, pôsobení a prínose redemptoristov
v Stropkove. Zvlášť zdôraznil, že slúžili obidvom obradom, čím
spájali rímskokatolíckych a gréckokatolíckych veriacich. Po liturgii
nasledovala procesia do blízkeho gréckokatolíckeho Chrámu sv. Cyrila a
Metoda, kde o. protoihumen Jaroslav Štelbaský, C.Ss.R viedol moleben
k blahoslavenému Metodovi s uctením si jeho relikvií.
„Sprievod z rímskokatolíckeho do gréckokatolíckeho chrámu
bol pre mňa jedným z najsilnejších zážitkov celej slávnosti. Veriaci
gréckokatolíckeho a rímskokatolíckeho obradu sa spoločne pomodlili moleben
blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi. Počas týchto chvíľ som cítil
tú jednotu a spolupatričnosť medzi gréckokatolíkmi a rímskokatolíkmi. Je
v tom aj určitá symbolika. Otec Metod Dominik Trčka začínal
v rímskokatolíckom chráme a slúžil ľudu gréckokatolíckeho
obradu,“
vyjadril sa rektor kláštora redemptoristov
v Stropkove o. Mikuláš Tressa C.Ss.R.
Na druhý deň, v nedeľu, po rannej liturgii v gréckokatolíckom Chráme sv.
Cyrila a Metoda, mohli veriaci sledovať pásmo mladých O blaženom
hieromučeníkovi Metodovi. Prostredníctvom piesní a hovoreného slova
priblížili život a dielo blahoslaveného Metoda. Slávnostnú archijerejskú
svätú liturgiu slúžili Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita,
gréckokatolícki biskupi Milan Chautur, košický eparcha, Ján Eugen Kočiš,
emeritný pražský exarcha, P. Josef Michalčík, pražský provinciál
redemptoristov, P. Václav Hypius, bratislavský viceprovinciál, o. Jaroslav
Štelbaský, michalovský protoihumen gréckokatolíckych redemptoristov a
mnohí ďalší kňazi. Na kázni vladyka Milan, taktiež redemptorista,
priblížil deväťdesiatročnú históriu redemptoristov na Slovensku.
Vyzdvihol fakt, že ostali verní Bohu, ľudom, ale aj svojej misii ohlasovania
evanjelia v ťažkých podmienkach prenasledovania. V závere misionárov
vyzval k neustálemu rastu, lebo hoci je pre človeka 90 rokov vek starnutia a
smrti, pre život rehoľného spoločenstva môže byť príležitosťou
k rozmachu a rastu.
V popoludňajších hodinách sa v Chráme sv. Cyrila a Metoda uskutočnil
10. ročník prehliadky speváckych zborov pod názvom Metodov memoriál, na
ktorom sa predstavili Spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda pri chráme a
kláštore redemptoristov v Stropkove, Spevácky zbor Chryzostomos pri
gréckokatolíckom Chráme Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou,
Spevácky zbor sv. Jozefa pri kláštore redemptoristov v Michalovciach,
Komorný spevácky zbor Chorus Minor pri Základnej umeleckej škole v Levoči,
Kňazský zbor košickej eparchie a Pěvecký spolek Janáček z Frýdlantu nad
Ostravicí, teda z rodiska Metoda Dominika Trčku. Vystúpenia speváckych
zborov boli symbolickým vzdaním vďaky za desať rokov od beatifikácie
redemptoristu Metoda Dominika Trčku. Presne 4. novembra 2001 ho totiž
pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného mučeníka spolu
s gréckokatolíckym prešovským biskupom Petrom Pavlom Gojdičom, OSBM. Otec
Mikuláš Tressa vyzdvihol vysokú profesionálnu úroveň účinkujúcich
zborov. „Veľmi ma teší, že na desiatom ročníku sa
predstavili aj nové hudobné telesá, ako napríklad Komorný spevácky zbor
Chorus Minor pri Základnej umeleckej škole v Levoči, ktorý tu vniesol
niečo nové a svieže. Celková atmosféra bola nádherná, poslucháči boli
unesení precíteným hudobným prejavom účinkujúcich.“

V závere rozhovoru opísal aj svoje osobné pocity z dvojdňových osláv
v stropkovskej gréckokatolíckej farnosti. „Prežíval som
niečo veľmi hlboké a silné. Uvedomil som si, že už deväťdesiat rokov,
s výnimkou päťdesiatych rokov, pôsobia na Slovensku, aj v Stropkove,
otcovia redemptoristi. Tak som sa zamýšľal, akú veľkú milosť Stropkov
dostal, že si redemptoristi vybrali práve toto mesto. Zároveň je pre mňa
výzvou neobzerať sa len dozadu, ale hľadieť do budúcnosti. Kladiem si
otázku, k čomu nás, redemptoristov, Duch svätý pozýva a kam nás vedie.
Naši otcovia, podobne ako sv. Cyril a Metod, tu prišli, aby ľudu, ktorý tu
žije, ohlasovali Krista. Ale aj dnes nás Boh určite prosí, aby sme Krista
ohlasovali ďalej. Problém je, že spoločnosť sa mení, ľud, ktorý ctil
cyrilometodejskú tradíciu, je už zameraný inak, skôr materiálne. Pre mňa
je veľkou výzvou hľadať spôsoby, metódy a prostriedky na to, aby sme mohli
znovu všetkým ľuďom – deťom, mládeži, vysokoškolákom, materiálne
chudobným, menšinám, migrantom – ohlasovať evanjelium. Mojou víziou je
našou vierou a myšlienkami aj v dnešnej konzumnej spoločnosti osloviť
široké masy, tých, ktorí chodia do kostola, ale aj tých, ktorí ho
nenavštevujú, alebo nemajú a ani nechcú mať s cirkvou nič
spoločné.“

Kto bol Metod Dominik Trčka

Blahoslavený Metod Dominik Trčka sa narodil 6. júla 1886 vo Frýdlante
nad Ostravicí a zomrel 23. marca 1959 v Leopoldove. Študoval na gymnáziu
vo Frýdku-Místku a u redemptoristov v Červenke. Roku 1902 vstúpil do
Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, kde v auguste 1904 zložil
rehoľné sľuby. 17. júla 1910 bol v Prahe vysvätený za kňaza. Ako kňaz
pôsobil v Prahe, na Svatej Hore a v Plzni. Počas I. svetovej vojny sa staral
o utečencov z Chorvátska, Slovinska a Ruska. V roku 1919 ho superior
pražskej provincie redemptoristov poveril pastoračnou prácou medzi veriacimi
gréckokatolíckeho obradu v Ľvove na Ukrajine. V tamojšej komunite začal
používať svoje druhé meno Metod, ktoré dostal ešte pri krste. V roku
1921 založil v Stropkove komunitu redemptoristov latinsko-byzantského
obradu, ktorej predstaveným sa stal v roku 1924. V roku 1931 sa komunita
presťahovala do rehoľného domu v Michalovciach, kde ako predstavený zotrval
až do roku 1942. 21. decembra 1945 bola komunita redemtoristov východného
obradu kanonicky menovaná za viceprovinciu so sídlom v Michalovciach a Metod
Dominik Trčka bol ustanovený za jej prvého predstaveného. V roku 1949 bola
michalovská provincia zrušená a v noci z 13. apríla 1950 boli všetci
rehoľníci prevezení do zhromažďovacích táborov. Počas procesu, ktorý sa
konal 12. apríla 1952, bol Metod Dominik Trčka obvinený zo spolupráce
s biskupom Gojdičom, z rozširovania pastoračných listov a zo zasielania
informácií do Ríma. Bol odsúdený na 12 rokov väzenia za špionáž a za
pokus o útek za hranice. Svoj trest vykonával vo väzniciach v Ilave,
Mírove a Leopoldove, kde bol preložený v roku 1958. Zomrel 23. marca
1959 na následky tuberkulózy, ktorej podľahol pre zámerné neumožnenie
liečby zo strany správy väznice. Pochovali ho na cintoríne leopoldovskej
väznice. Po obnovení gréckokatolíckej cirkvi v roku 1969 boli jeho
pozostatky prevezené do Michaloviec, kde je dodnes pochovaný v tamojšom
chráme Svätého Ducha. 4. novembra 2001 vyhlásil pápež Ján Pavol II.
Metoda Dominika Trčku za blahoslaveného.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter