Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Realita vs. štatistika na ceste Stropkov – Krušinec – Chotča

Prednedávnom sme dostali do redakcie podnet na preskúmanie problému,
ktorý trápi určite nejedného občana Krušinca, či vodičov dennodenne
prechádzajúcich úsekom cesty medzi Stropkovom, Kušincom a Chotčou.
Jestvujúcich problémov a nástrah číhajúcich na vodičov na tomto
približne dvojkilometrovom úseku cesty je hneď niekoľko.

Nedodržiavanie rýchlosti, nebezpečenstvo šmyku, cyklisti a
zver

Po výjazde áut z pomerne širokej Chotčanskej ulice v smere na Chotču sa
dostávajú vodiči na naoko „bezproblémový úsek“ cesty popod kopec
Kozinec pozdĺž rieky Chotčianka. „U väčšiny áut rýchlosť
na tomto úseku po výjazde z mesta prudko stúpa. Nezriedka sa ručička
tachometra zo 60 až 70 kilometrovej rýchlosti posúva prudko na 90,
100 alebo 120 km/h. To isté sa deje aj v smere od obce
Chotče,“
popisuje občan Krušinca Viliam Jobko. Na tomto
úseku však na vodičov číha množstvo nástrah. Cesta sa za miernou
zákrutou a krušinskou križovatkou prudko zužuje. Na jednej strane vozovky
chýbajú zvodidlá, kde už len pri malej nepozornosti autá nedobrovoľne
skončia pod cestným násypom. Takéto nehody tu bývajú pravidlom.
K najťažším patrí určite nehoda z leta minulého roku, kedy došlo
k zrážke áut pri nepozornom predbiehaní, keď po čelnej zrážke ľahšia
Fabia skončila pod násypom. Špecialitou cesty popod Kozinec hlavne
v letných mesiacoch sú „žihadlá“ na dvoch kolesách. Ide
o motorkárov, ktorí si v smere do Chotče a späť testujú silu strojov.
V týchto prípadoch je rýchlosť aj viac ako 130 km/h.
Okrem iného, hlavný ťah na Medzilaborce v priebehu dňa využívajú
nákladné autá s prívesmi, ktoré vozia drevo, smeti na neďalekú skládku
TKO, krmivo na hospodársky dvor Blednica, vyťažený štrk z koryta
Chotčianky, neraz túto „skratku“ využívajú tiráci, ktorí sa snažia
napriek zákazu vjazdu, ušetriť peniaze za mýto. V lete k nim pribúdajú
traktory a poľnohospodárske stroje, ktoré vozia zozbieranú úrodu na
Blednicu, či hnoj na polia. „Tušiac hroziace nebezpečenstvo pri
vjazde a výjazde z hospodárskeho dvora, bola pravdepodobne z iniciatívy PoD
Stropkov osadená dočasná značka obmedzujúca rýchlosť na
70 km/h,“
konštatuje v podnete. Väčšina áut napriek tomu
po rovinke uháňa minimálne 100-vkou. V lete sa vodičom pletú pod kolesá
cyklisti, rekreační bežci, in line korčuliari a „rýchlo chodci“.
K rieke z Kozinca migruje v pravidelných intervaloch drobná aj vysoká
zver, ktorá tu má zdroj vody a za riekou aj pastvu. Len v priebehu týždňa
(koniec januára a začiatok februára) došlo minimálne k dvom stretom auta
so srnčou zverou. K usmrteným zvieratám a poškodeným autám bola
privolaná polícia. Pravidelne sa to stáva vodičom aj v lete.
„Zvýšený počet nehôd na tomto úseku si žiada prijať
opatrenia minimálne v podobe osadenia značky Pozor zver!, potrebné je
osadiť značku prikazujúcu zníženie rýchlosti (60km/h, maximálne 70km/h) a
možno aj značenie upozorňujúce na častý nehodový úsek,“

navrhuje. K ďalším nástrahám číhajúcich na vodičov možno zaradiť aj
obojstrannú autobusovú zastávku na krušinskom rázcestí, rovnako aj
nebezpečný výjazd poľnohospodárskych strojov z riečneho brodu pod
krušinským mostom na hlavnú cestu. Tento výjazd pred odbočkou na Krušinec
je hlavne na jar a v jeseni zablatený od kolies traktorov, kde môže hroziť
nebezpečenstvom šmyku.
Na základe vyššie popisovaných skutočností, sme o stanovisko Okresného
dopravného inšpektorátu vo Svidníku požiadali hovorcu KR PZ Daniela
Džobanika.
„Podľa dostupných policajných štatistík Okresného
dopravného inšpektorátu vo Svidníku, spomínaný úsek cesty nevychádza ako
nehodový.“
Dopravný inšpektorát zatiaľ neeviduje ani
dopravnú nehodu zapríčinenú znečistením vozovky poľnohospodárskymi
strojmi. Naopak Podielnické družstvo Stropkov v snahe o dodržanie §
21 zák. č. 8/2009 Z. z. vykonáva pravidelne čistenie vozovky a taktiež
aktívne spolupracuje a bude spolupracovať ako aj s okresným dopravným
inšpektorátom, tak aj s cestným správnym orgánom k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky v danom úseku, čo prisľúbil osobne aj
predseda PoD Stropkov (8. 2., pozn. red.) pri zvolanom jednaní.
Na uvedenom úseku cesty je rýchlosť jazdy stanovená §
16 ods.2 Zák.č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a nebolo by vhodné ju
upravovať dopravnou značkou, nakoľko pri výjazde z mesta Stropkov na
Chotčanskej ulici je dovolená rýchlosť upravená dopravnou značkou na
70 km/h. „Z toho dôvodu by nebolo vhodné na úseku cesty mimo
obce, vzhľadom na plynulosť cestnej premávky, zníženie rýchlosti na
60 km/h ako je to navrhnuté v podnete.“
Pri vyhlásení DBA
je v uvedenom úseku cesty velená dopravná hliadka, ktorá vykonáva kontrolu
meranie rýchlosti ako aj kontrolu nákladných vozidiel, kde hliadkami nie sú
zisťované porušenia vyplývajúce z dopravnej značky B6 s dodatkovou
tabuľou E6b. „Čo sa týka nástrahy obojsmernej zástavky
autobusu na „krušinskom rázcestí“, dopravný inšpektorát v mesiaci
február 2016 vykonal kontrolu zastávok SAD na ceste II/575, kde na uvedený
problém bol upozornený cestný správny orgán, správca komunikácie ako aj
príslušné obce, že viacero zastávok SAD na ceste II/575 nespĺňa STN
736425,“
vysvetlil hovorca a dodal, že pri vyššie spomínanom
jednaní vedúci Okresného úradu Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií vyjadril názor, že uvedený úsek cesty spĺňa všetky
parametre komunikácie zaradenej do cesty II. triedy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter