Raňajky so zamestnávateľmi

<p>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov prostredníctvom siete
EURES (Európskych služieb zamestnanosti) zorganizoval dňa 23. februára
2012 v raňajších hodinách stretnutie s vybranými zamestnávateľmi
z okresu Stropkov a Medzilaborce pod názvom „Raňajky so
zamestnávateľmi“. Na stretnutie prijalo pozvanie 16 zamestnávateľov,
2 zástupcovia z Inšpektorátu práce v Prešove a 2 zástupkyne Sociálnej
poisťovne vo Svidníku.
Riaditeľ úradu Ing. Vít Babjarčik oficiálne otvoril stretnutie a privítal
všetkých zúčastnených. Nasledovala prezentácia o momentálnej situácii
na trhu práce v okresoch Stropkov a Medzilaborce, prezentácia Európskych
služieb zamestnanosti a 2 prezentácie o príspevkoch aktívnej politiky trhu
práce.
Po otvorení voľnej diskusie požiadali o slovo zástupcovia Inšpektorátu
práce a informovali zamestnávateľoch o opakujúcich sa nedostatkoch
vyplývajúcich z opakujúcich sa kontrol vykonávaných u zamestnávateľov
v Prešovskom kraji.
Po ich slovách nasledovala vzájomná diskusia, počas ktorej smerovali otázky
zamestnávateľov na zástupcov Inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovne ako
aj na zástupcov úradu.
Po dvoch hodinách strávených v príjemnej neformálnej atmosfére riaditeľ
úradu uzatvoril stretnutie a poďakoval sa všetkým zúčastneným.
Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi J. Krajkovičovi a jeho kolektívu
z reštaurácie Delta za prípravu občerstvenia a obsluhu na stretnutí.
Ing. Peter LOFAJ, vedúci Informačno-poradenských a
sprostredkovateľských služieb

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter