Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Radostné dni, na ktoré sa nezabúda…

Celý týždeň sme sa tešili na štvrtok a piatok. Prečo práve na
tieto dni?

Chceme sa podeliť so všetkými o radosť, ktorú sme prežívali my
klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb v Stropkove.
4. 12. 2008 predseda Slovenského zväzu včelárov základnej organizácie
Stropkov Gabriel Foťko a podpredseda Jozef Bednárik prišli s Mikulášskou
sladkou nádielkou medzi nás, aby nám porozprávali všetko o mede a
včelích produktoch. Beseda sa niesla v priateľskom duchu, klienti aj
zamestnanci kládli otázky lektorovi, ktorý im spätne odpovedal.
Na druhý deň prekvapenie pokračovalo. Mikuláš s anjelom a čertom
rozdávali Mikulášske balíčky, ktoré rozžiarili oči a na tvárach
klientov a všetkých prítomných bolo vidieť radosť a nadšenie. Atmosféra
bola príjemná a odmenou Mikulášovi boli modlitby, piesne, vinšovačky a
koledy.
No žiaľ pre krátkosť času nás musel Mikuláš opustiť. Ale nemusíme byť
smutní, veď na ďalší rok je tu zas.
Mgr. Mária Fečková, sociálna pracovníčka

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter