Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Radnica zaevidovala 147 žiadostí

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-byty-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />„Záujemcovia
o sociálne byty, by sa do novostavieb mohli nasťahovať do konca prvého
polroka“</h3>

<p>Mestu sa za posledné obdobie poradilo naplniť investičný zámer a
odkúpiť od firmy Alfa Stav Stropkov obe bytové jednotky na Ciolkovského
ulici. Jednou z podmienok, kedy mesto môže nadobudnúť byty do svojho
vlastníctva bolo získanie úveru zo ŠFRB a dotácie z ministerstva dopravy
na ich technické vybavenie.</p>

<p>Po poslancami schválenom návrhu na odkúpenie spomínaných novostavieb
z posledného MsZ na rad prišlo posudzovanie žiadostí uchádzačov
o pridelenie dvoj a trojizbových bytov bežného štandardu.
<strong><em>„Záujem o pridelenie 30 sociálnych bytov prejavilo až
147 žiadateľov. Nie všetci z uchádzačov spĺňajú podmienky určené vo
všeobecne záväznom nariadení mesta, ktoré upravuje prideľovanie bytov a
taktiež nie všetky žiadosti sú v súlade s požiadavkami
ŠFRB,“</em></strong> informovala radnica mesta Stropkov. Na kúpu bytov mesto
získalo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý pokrýva 70 percent
celkových nákladov v hodnote 1, 056 miliónov eur a dotáciu z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá predstavuje 30 percent
nákladov na technické vybavenie v sume 450 000 eur. Ostatné náklady sú
v réžii mesta, ktoré hradí z vlastných zdrojov.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-byty-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-byty-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter