R. Košalko: Motiváciou musí byť aj vrátiť sa na Domašu

<p>Súčasný vývoj úrovne hladiny Domaše ponúka optimistickú prognózu,
podľa ktorej by sa po niekoľkoročných problémoch s nedostatkom vody mohla
jej výška ustáliť na hodnote znamenajúcej „zelenú“ aj pre rozvoj
cestovného ruchu. Po minuloročnej návšteve ministra životného prostredia
Petra žigu na východe boli prijaté viaceré opatrenia súvisiace
s manipulačným poriadkom garantujúcim nižší odtok.

<p>Od 1. decembra sa z Domaše vypúšťalo 2,5 m3/s, čo malo platiť do
momentu, kedy hladina dosiahne výšku 158 m n. m., najneskôr do 31. marca.
Podľa dohody z minulého roka malo po dosiahnutí tejto úrovne opäť
odtekať 4,9 m3/s. Keďže v marci výška hladiny dosiahla spomínanú
úroveň, zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku požiadali
Obvodný úrad životného prostredia v Prešove o to, aby bol naďalej
zaručený odtok 2,5 m3/s do 31. 3., pokiaľ hladina nedosiahne výšku
160 m n. m. Zároveň sa dohodli, že od 1. 4. do 30. 4. sa bude vypúšťať
3,5 m3/s, pričom k odtoku 4,9 m3/s sa pristúpi až po dosiahnutí 160,5 m
n. m. Pripomeňme, že 28. marca dosiahla hladina Domaše 160,23 m n. m.
„Hoci Domaša neslúži prioritne na rekreačné účely, našli
sme so správcom spoločnú reč, lebo chceme napomôcť k tomu, aby sa
situácia po desiatich rokoch zmenila a cestovný ruch mohol opäť ožiť.
Obrazne povedané, chceme Domašu napustiť na 160,5, aby aj v prípade
nižšieho množstva zrážok v priebehu ďalších mesiacov bolo v nádrži
dostatok vody. Na našom stretnutí s vodohospodármi som položil extrémnu
otázku, čo by nasledovalo, ak by v priebehu mája a júna nespadli žiadne
zrážky. Dostal som odpoveď, že v takomto prípade by hladina klesla na
158 m n. m., a to je hranica, o ktorú nás žiadali aj
starostovia,“
konštatoval prednosta Obvodného úradu
životného prostredia v Prešove Miroslav Benko.
V kontraste s minulým rokom je pozitívnym signálom, že v porovnaní so
stavom hladiny k 12. 3. 2012 je jej úroveň vyššia o 6,39 m a očakáva
sa ďalšie plnenie, pretože pôda po roztopenom snehu ostáva stále
nasiaknutá vodou, čo by sa malo premietnuť do vyššieho prítoku.
„V spolupráci s vodohospodármi sme urobili maximum, aby
v Domaši bolo dostatok vody. Verím, že teraz podajú pomocnú ruku aj
starostovia, ktorí zabezpečia, aby pláže boli vykosené a v strediskách
bol poriadok. Prianím nás všetkých musí byť, aby si turisti z návštevy
Domaše odnášali dobrý pocit, k čomu však patria i adekvátne
služby,“
pripomenul M. Benko.
Aktívnym spôsobom chce na pomery na Domaši upozorniť vznikajúca občianska
iniciatíva, ktorej cieľom je vyzvať k zjednoteniu potenciálu smerujúceho
k rozvoju a prosperite bývalej perly východu. Prvou aktivitou bude čistenie
brehov od odpadu. Táto akcia je naplánovaná na 27. 4., v prípade nepriazne
počasia na 1. 5. „Trápi nás, že mimo pláži nachádzame
množstvo odpadkov, ktoré nie sú pre Domašu práve najlepšou reklamou.
V rôznych strediskách trávime s rodinami dosť času a nie je nám
ľahostajné, v akom stave sa nachádzajú. Preto sme sa rozhodli zorganizovať
čistenie brehov Domaše. Stretneme sa o desiatej na Dobrej a potom sa
presunieme na Evu, kde pripravíme nejaké občerstvenie, guľáš, hry pre
deti…, jednoducho, aby to bolo rodinná akcia,“
vysvetľoval
Rastislav Košalko.
Organizátori chcú osloviť – chatárov, rybárov, samosprávu,
podnikateľov a predovšetkým priateľov Domaše, ktorým záleží na jej
osude. Alfou a omegou z ich pohľadu je, aby sa všetci kompetentní a
zainteresovaní spojili pre spoločný cieľ. Popri štandardných službách
pre turistov si vedia, po vzore cyklistickej tour Okolo Domaše, predstaviť
organizovanie i ďalších športových, či kultúrno-spoločenských
podujatí. „Mrzí nás, že Domaša nevystupuje ako celok. Touto
iniciatívou chceme upozorniť na potrebu kumulovať potenciál pod spoločnú
značku. Všetko sú totiž spojené nádoby, ak prídu na Domašu ľudia, budú
môcť aj podnikatelia investovať do služieb a postupne by sa Domaša mohla
vrátiť na piedestál, z ktorého v posledných rokoch zostúpila. Prvý krok
však musia urobiť obce, od ktorých sa očakáva, že vytvoria podmienky pre
podnikateľov, návštevníkov…, aby mali motiváciu prísť a hlavne vrátiť
sa na Domašu,“
zdôraznil R. Košalko.
Situáciou na Domaši sa na svojom sneme zaoberalo aj Združenie miest a obcí
vranovského regiónu, ktoré vyjadrilo podporu obsahu petície „Za záchranu
vodného diela Domaša“ na turistické účely a zároveň sa stotožnilo
s uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. ZMO VR ďalej
odporučil obciam z okolia Domaše úzko spolupracovať s Oblastnou
organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš a žiada
Ministerstvo životného prostredia SR pripraviť analýzu krokov potrebných
k tomu, aby Vodné dielo Domaša slúžilo prioritne cestovnému ruchu.
„Máme záujem na tom, aby sa do nášho regiónu vrátil
cestovný ruch a Domaša je v tomto smere najväčšou devízou. Keďže do jej
rozvoja budú potrebné nemalé investície, treba hľadať cestu ako napr.
podporiť podnikateľov s ochotou investovať v jej bezprostrednom okolí. Ako
jedna z možností sa črtá program LEADER a vytváranie Miestnych akčných
skupín. Predpokladá sa, že v novom programovacom období by na ich aktivity
malo byť viac peňazí, preto treba využiť aj túto
príležitosť,“
uviedol predseda Združenia miest a obcí
vranovského regiónu a starosta Dlhého Klčova Andrej Kulik.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter