Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Púť do Medžugoria

„Drahé deti, vyvolila som si Vás za mojich apoštolov,
pretože všetci z Vás nosia v sebe niečo krásne. Môžete mi pomôcť
šíriť lásku pre ktorú môj syn zomrel a potom vstal z mŕtvych a znovu
vyhrá. Preto Vás pozývam, apoštoli moji, aby ste s radosťou prežívali
Eucharistiu, pretože v Eucharistii sa Vám môj syn vždy opätovne oddáva a
svojim príkladom poukazuje na lásku a obeť k blížnemu.
Ďakujem Vám.“

Toto je jedno z posolstiev Panny Márie vizionárke Miriam, cez ktorú sa
prihovára ku každému z nás.
V dňoch 12. až 23. augusta 2019 sa konala púť do Medžugoria, spojená
s pobytom pri mori na Makarskej. Štyridsaťosem pútnikov, vrátane päť
detí, povedalo Panne Márii svoje áno. Prežiť niekoľko dní v jej objatí,
pocítiť neopísateľnú lásku, ktorou objíma každé svoje dieťa, je niečo
nezabudnuteľné. Naša púť sa niesla v znamení 350. výročia založenia
Bratstva Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Stropkove. Preto buďme my
Stropkovčania na to hrdí a dokazujme vrúcnu úctu k Panne Márii všade,
v rodinách, na pracovisku, na verejnosti. Len láska môže zvíťaziť nad
zlom, ktoré vládne vo svete.
Program v Medžugori bol bohatý. Svedectvo Terezky, Gorana, chlapcov
z Cenaccola, výstupy na Križevac, Podbrdo a najdôležitejší večerný
program pri kostole, ktorý začína modlitbami sv. ružencov, slávením sv.
Eucharistie, modlitbami za uzdravenie duše a tela a prenádhernými
adoráciami. To všetko prežili pútnici počas piatich dní v Medžugori.
Ďalších päť strávili kúpaním v mori a oddychom na Makarskej. Večerná
panoráma loďou z Drveníka do Gradača, posedenie pri harmonike
s narodeninovou oslavou boli spestrením celého pobytu.
Púť sme ukončili sv. omšou na Vepric, ktorú celebroval duchovný sprievodca
Radovan Andrejko, za čo mu ďakujem.
Panna Mária, ďakujem Ti za pútnikov, ktorých mi posielaš, za šťastný
návrat domov, aj za tých pár kvapiek, ktorými si nás v Medžugori
ovlažila, za slnečné lúče bez mráčika pri mori, za všetko, čo nám
dávaš a že sa za nás prihováraš u svojho Syna.
Anna Poláková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter