Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Psovodi so svojimi psami predviedli poslušnosť, obranu aj prácu na stopách

<p>Predminulý víkend sa v Stropkove uskutočnili skúšky psov podľa
Národného skúšobného poriadku SR SVV1. Z pôvodne štyroch prihlásených
psov a psovodov sa ich zúčastnili len traja. Účastníci podujatia sa stretli
v nedeľu o ôsmej ráno v kynologickom areáli na Chotčanskej ulici a po
vylosovaní štartových čísel sa presunuli do časti zv. Pavlov potok, kde
prebiehal oddiel A, teda výkon stopy.

<p>„Dvaja psovodi so svojimi psami uspeli so známkou veľmi
dobre, jedna sučka však neuspela, lebo mala nejaké zdravotné
problémy,“
zrekapituloval predseda Mestského kynologického
klubu Ondava Stropkov a zároveň hlavný organizátor skúšok Marián Bučko.
Po stopách nasledovala krátka prestávka a presun na ihrisko do areálu ZŠ na
Hrnčiarskej ulici, kde prebiehal oddiel B, teda výkon poslušnosti a taktiež
obranné práce v plnom rozsahu. „Poslušnosť zvládli psíky
dobre, Juraj Maruščák s Yorkom dosiahol 86 bodov, Ján Stavrovský so
sučkou Donou uspel tiež. V obrane získal pán Maruščák 90 bodov a pán
Stavrovský 88 bodov,“
doplnil. Výkony psov posudzoval
tajomník Zväzu športovej kynológie SR Ján Sudimák z Bardejova.
Marián Bučko zhodnotil celkovú úroveň výkonu psov ako dobrú, zároveň
však podotkol, že na skúškach sa odzrkadlilo, kto ako zodpovedne pristupoval
k príprave. „Je rozdiel, či niekto pripravuje psa šesť
mesiacov alebo šesť týždňov pred skúškami. Samozrejme boli aj nedostatky,
hlavne pri vypracovaní pachových stôp a výkone obranných prác. Nešlo
o nejaké hrubé chyby, ale skôr o detaily, vďaka ktorým súťažiaci
zbytočne strácali body. Aby som bol presný, viac chýb robili psovodi ako
psi, čo možno pripísať aj na vrub súťažného stresu. Výkon psa totiž
veľmi úzko súvisí aj s momentálnym psychickým rozpoložením psovoda. Pes
a psovod tvoria jeden celok.“
M. Bučka sme sa opýtali, prečo
sa skúšok zúčastnili len traja psovodi so svojimi psami. „Mali
sme prihlásených viac psov, avšak boli sme nútení presunúť termín
skúšok z augusta na november. Dôvodom bolo, že na Slovensku prebiehali
kvalifikačné preteky a taktiež sa konala veľká konferencia o športovej
kynológii v Banskej Bystrici, ktorej sa musel rozhodca Ján Sudimák
zúčastniť. Skúškami v Stropkove sme vlastne uzavreli sezónu
kynologických akcií za rok 2011.“
V budúcom roku plánuje
Mestský kynologický klub Ondava Stropkov zorganizovať športovo-branný
pretek.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter