Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

PSK odstráni havarijný stav mostov

Najstaršie z nich majú viac ako 60 rokov

Prešovský samosprávny kraj plánuje ešte v tomto roku zrekonštruovať
päť mostov v najhoršom stave. Ich opravou úplne odstráni havarijný
stupeň stavieb na území župy.

Mosty na území PSK majú priemerne 50 – 60 rokov. Najstaršie boli
vybudované v medzivojnovom a povojnovom období, čomu zodpovedá aj ich
technický stav. V súčasnosti je na území kraja 14 mostov vo veľmi zlom
stave, teda v 6. stupni.
Ide o most v Bardejove, Radvani nad Laborcom (okr. ML), Ruskej Volovej (okr.
SV), Krásnom Brode (okr. ML), Jezersku (okr. KK), Šarišskom Jastrabí (okr.
SL), v Huncovciach (okr. KK), most pred Tatranskou Štrbou (okr. PP),
Levočskou Dolinou (okr. LE) a obcou Kremná (okr. SL), most za Brezovicou (okr.
SB), Tatranskou Kotlinou (okr. PP), Žalobínom (okr. VT) a za obcou Veľká
Franková (okr. KK).
Dva mostné objekty v kraji sú dokonca v havarijnom 7. stupni. Správa a
údržba ciest PSK ich chce opraviť ešte v tomto roku a zlepšiť tak
celkový technický stav mostov, ktorých má v správe 1239.
„Rekonštrukcia so zahájením v roku 2018 je v závislosti od
priebehu obstarávania plánovaná na dvoch mostných objektoch v siedmom
stupni. Ide o most pred obcou Krušinec a most za obcou
Litmanová,“
priblížil riaditeľ SÚC PSK Peter Kočiško
s tým, že rekonštrukcie by sa mal dočkať aj most v 6. stupni v meste
Bardejov a dva mosty v zlom stave v 5. stupni v Spišskej Belej a
Ladomirovej.
Aktuálne ma SÚC PSK za sebou rekonštrukciu šiestich mostných objektov
v stupni 5 a 6 z celkového počtu osem mostných objektov, ktoré boli
projekčne pripravené v minulom období. Na ostatné mosty v týchto
stupňoch majú cestári rozpočtovo kryté vyhotovenia projektových
dokumentácii s následnou plánovanou realizáciou v rokoch 2019 –
2021.
Podľa štatistík SÚC PSK je najviac mostov na území krajskej samosprávy
v počte 671 v 3. stupni, čo znamená dobrý stav. V uspokojivom stave,
teda vo 4. stupni, je 352 mostov a v zlom stave v 5. stupni je ich 52.
„Na území PSK je momentálne 65 mostov v prvom stupni, teda
v bezchybnom stave. Najviac takýchto mostných objektov je v správe a
údržbe v oblasti Prešov 18, v oblasti Starej Ľubovni je ich
14,“
ozrejmil Kočiško a dodal, že vo veľmi dobrom stave je
83 mostov v kraji.
Ročne vyčlení župa na rekonštrukciu resp. modernizáciu mostov, vrátane
projektových dokumentácií zhruba 2 – 3 milióny eur a približne
500 tisíc eur na bežnú údržbu a opravy mostov. Finančné prostriedky na
tento účel môže čerpať aj zo zdrojov EÚ. Už teraz je z týchto
financií plánovaná rekonštrukcia piatich mostných objektov na ceste II/575
Medzilaborce – Krásny Brod – Malá Poľana.
Ako doplnil Kočiško, mosty na cestách II. a III. triedy v správe SÚC PSK
sa pravidelne kontrolujú raz ročne bežnou prehliadkou a každé štyri roky
hlavnou, resp. mimoriadnou prehliadkou pri podozrení poškodenia mosta.
Okrem mostov chce SÚC v tomto roku urobiť aj sanácie zosuvov ciest II. a
III. triedy. Konkrétne pôjde o stabilizáciu zosuvu na ceste II/566
Klenová – Ubľa (Ruská Volová), na ceste III/3635 Detrík – Malá
Domaša, na ceste III/3892 Stakčín – Kalná Roztoka, ďalej na ceste
III/3865 Čabiny – Sukov, ale aj na ceste III/3335 Varhaňovce, a zosuv na
ceste III/3431 Záhradné.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter