Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

PSK má opäť najkrajší kalendár

V súťaži o najkrajší kalendár Slovenska 2010 získal Prešovský
samosprávny kraj (PSK) v kategórii regióny prvé miesto za nástenný
kalendár 7 divov Prešovského kraja.
PSK prvenstvo v tejto súťaži už získal v roku 2008 s kalendárom
Pamiatky horného Šariša v skanzene Šarišského múzea. Minulý rok PSK
obsadil druhé miesto za nástenný kalendár Renesančný kaštieľ
v Humennom.

Nástenné reprezentačné kalendáre pre Prešovský kraj už piaty rok
pripravujú vlastné organizácie. Tradíciu začala v roku 2007 Tatranská
galéria v Poprade kalendárom s grafikami starého Smokovca, Šarišské
múzeum v Bardejove v roku 2008 predstavilo skanzen a ľudové tradície.
Vihorlatské múzeum sa minulý rok rozhodlo prezentovať renesančný
kaštieľ, ktorý je pýchou regiónu, a ktorý prešiel v kompletnou
rekonštrukciou. Kalendár 7 divov
Prešovského kraja na rok 2010
korešponduje s verejnou anketou,
v ktorej si priamo obyvatelia regiónu zvolili sedem najatraktívnejších
lokalít kraja. „Už teraz intenzívne pracujeme na budúcoročnom
kalendári – návrh je prakticky hotový. Môžem prezradiť, že to bude
opäť niečo úplne iné. Verím, že v súťaži opäť uspejeme, aj keď to
nie je to najdôležitejšie. Podstatné je, že naše organizácie môžu
prezentovať krásy nášho regiónu, prípadne svoje zbierky. Dokazujú svoju
tvorivosť a kreativitu,“
zdôraznil predseda PSK Peter Chudík.
Ako však potvrdil, „nezanedbateľná je aj finančná
úspora.“

Súťaž najkrajší kalendár Slovenska má dlhoročnú tradíciu, v tomto
roku sa koná už 18. ročník. Vyhlasuje a organizuje ju Klub fotopublicistov
Slovenského syndikátu novinárov.
Víťazné exponáty tvoria výstavu, ktorá bude otvorená 23. marca
v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Súčasťou vernisáže
bude vyhodnotenie súťaže. Víťazné kolekcie kalendárov budú počas roka
vystavené vo viacerých slovenských mestách – Bardejov, Levice,
Piešťany, Rožňava, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, Zvolen a Žilina.
-vf-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter