Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvý ročník Memoriálu Mateja Sahajdu

Ubehol rok od chvíle,
kedy sa zrodila a naplnila myšlienka pripomínať si pamiatku nášho žiaka,
spolužiaka a kamaráta Mateja Sahajdu, ktorý pred dvoma rokmi prehral svoj boj
so zákernou chorobou. Odišiel vo svojich najkrajších rokoch, aby nám po
statočnom boji ako športovec, múdry, rozhľadený a šikovný mladý
džentlmen zanechal odkaz, že sa nikdy netreba vzdávať a je potrebné
vytrvať do konca.

Po vydarenom nultom ročníku sme tento rok zorganizovali prvý ročník
celoškolského futbalového turnaja na jeho počesť, ktorý sa uskutočnil
24. júna 2016 na multifunkčnom ihrisku Gymnázia v Stropkove. Turnaja sa
zúčastnili zmiešané družstvá všetkých tried školy, spoločné družstvo
vytvorili bývalí Matejovi spolužiaci a kamaráti. Po príhovore riaditeľa
školy Ing. S. Cichého a minúte ticha, zástupkyňa školy PaedDr. I.
Jecušková vypustila balón ako pozdrav pre Mateja do neba. Začalo sa
zápoliť. Zápasy rozhodovali učitelia telesnej výchovy. Napriek horúčavám
všetky družstvá hrali s nesmiernym zápalom, fanúšikovia povzbudzovali
svojich spolužiakov. Víťazom sa stalo družstvo III. B triedy v zložení I.
Liška, D. Pališin, D. Dziak, A. Krehlík, K. Semančík, O. Regrút, F.
Berežný a R. Surmanková, ktorým putovný pohár a sladkú odmenu odovzdali
Matejovi rodičia. Ďakujeme riaditeľovi školy Ing. S. Cichému, zástupkyni
PaedDr. I. Jecuškovej, vyučujúcim telesnej výchovy Mgr. Ľ. Reiterovi, Mgr.
M. Šturákovi za organizáciu turnaja, zúčastneným za fair play hru,
divákom za povzbudzovanie a všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom zapojili do
nezabudnuteľného dopoludnia.
Matej, tvoj statočný boj prejavovaný stálym úsmevom a nekonečným
optimizmom je pre nás veľkým príkladom, motiváciou a vzpruhou vo
chvíľach, ktoré sa nám niekedy zdajú ťažké a beznádejné. Nikdy na teba
nezabudneme!
E.V.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter