Prvý polrok 2020 priniesol 460 priestupkov, 57 trestných činov a 18 dopravných nehôd, zistení boli aj nezodpovední vodiči pod vplyvom návykovej látky

Bezpečnostná situácia v meste Stropkov ako aj v jej prímestských častiach Bokša a Sitník za prvý polrok 2020 je i naďalej nezmenená a v sledovanom období nebolo zaznamenané v našom meste ani v priľahlom okolí závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného poriadku, ktoré by požadovalo nasadenie väčšieho počtu síl a prostriedkov mestskej polície, či Policajného zboru SR.

V priebehu hodnoteného obdobia bolo na MsP Stropkov zistených 460 priestupkov, čo je v porovnaní s rokom 2019 o 150 priestupkov viac. V uvedenom období bolo spáchaných 57 trestných činov, pričom 48 z nich bolo objasnených.

V sledovanom období došlo tiež k 18 dopravným nehodám, pri ktorých sa jedna osoba zranila ťažko a jedna nehoda bola spôsobená pod vplyvom návykovej látky. Zaznamenané boli tiež 3 prípady jazdy na motorovom

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať