Prvý Energetický deň v PSK

<h3>Fotosúťaž zelená energia vyhral Stropkovčan Andrej Belovežčík

V stredu 20. júna PSK po prvýkrát zorganizoval Energetický deň
v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Aktivity vo všetkých okresoch kraja
boli zamerané na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívania
obnoviteľných zdrojov energií.

<p>„Naším cieľom bolo zoznámiť odbornú i laickú verejnosť
s témou udržateľnej energie,“
priblížil Peter Chudík,
predseda PSK.
Spolu 40 kultúrnych inštitúcií a stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK pripravilo mnohé aktivity, ako kvízy, súťaže, exkurzie,
besedy, zber druhotných surovín, prezentácie i zber energetických
článkov. Medzi najzaujímavejšie patrili aktivity v Snine, kde sa konal Deň
na vlastný pohon, prípadne Deň bez počítačov v Levoči, Medový deň vo
Svidníku, alebo bardejovské bábkové divadlo Ako Jano smeti triedil…
Samosprávny kraj pripravil v rámci energetického dňa fotografickú súťaž
Zelená energia a PSK, z ktorej bola v budove úradu 20. júna inštalovaná
výstava najúspešnejších fotografií. „Napokon sme do
súťaže dostali 56 fotografií. Autori od 17 do 70 rokov sa s touto témou
vysporiadali veľmi tvorivo. Mali sme problém vybrať 30 fotografií na
výstavu a ešte väčší problém určiť tie najkrajšie. Prezradím, že
medzi ocenené patria fotografie z vodnej nádrže Domaša, hradu Ľubovňa,
Torysy i Vysokých Tatier. Napokon máme víťazov, ktorých odmeníme, ale
poďakovať chcem všetkým, ktorí sa zapojili. Veľmi si ceníme osobnú
zaangažovanosť občanov. Výstavu určite zopakujeme počas dňa otvorených
dverí v októbri,“
zhodnotil P. Chudík.
Veľkým prínosom je podľa župana založenie Energetického klastra
Prešovského kraja: „Ide o prepojenie inštitúcií v oblasti
obnoviteľných zdrojov energie a zelených technológií. Cieľom klastra je
zabezpečiť konkurencieschopnosť kraja pri maximálne efektívnom využívaní
prírodných zdrojov.“
Zakladajúcimi členmi klastra sú
Prešovský samosprávny kraj, Slovenská agentúra životného prostredia,
Prešovská univerzita a Environmentálna energetická agentúra.
Energetický deň je súčasťou celoeurópskeho podujatia, ktoré každoročne
organizuje Európska únia – Európsky týždeň udržateľnej energie.
Európsky týždeň udržateľnej energie je najväčším európskym fórom,
ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných energií a riešeniami na
znižovanie energetickej spotreby. Vytvára priestor pre stretnutie a
komunikáciu zainteresovaných strán na miestnej, regionálnej a národnej
úrovni.
Európsky týždeň udržateľnej energie sa pravidelne uskutočňuje od roku
2005. V roku 2011 sa v rámci tejto iniciatívy udialo 720 podujatí
v 43 krajinách, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 150 000
návštevníkov.
Tohtoročný európsky týždeň udržateľnej energie sa koná od 18. do
22. júna. V jeho priebehu sa v rôznych častiach Európy konajú stovky
podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej
spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Prešovský kraj
sústredil aktivity na 20. jún.
Výsledky fotografickej súťaže Zelená energia a PSK:
1. miesto: Andrej Belovežčík, Stropkov – Domaša 2007: Čiara života
2. miesto: Mário Veverka, Stará Ľubovňa – Výstup na skládku
3. miesto: Branislav Babjak, Poprad – Stožiar II.
4. miesto: Milan Országh, Prešov – Nespútaná voda
5. miesto: Marek Repko, Tovarné – Slnečná elektráreň
6. miesto: Peter Ivan, Prešov – Vysoké Tatry
Veronika Fitzeková

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter