Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvý bocian už je doma

Úplne prvý bocian podľa SZOPK priletel na Slovensko 26. februára do obce
Nižná Olšava. SZOPK registrovalo v roku 2018 obsadené hniezda bociana
bieleho v 69 okresoch na Slovensku. V porovnaní s rokom 2017 to bolo
o 41 obsadených hniezd menej. Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný
v okresoch Sabinov, Svidník, Sobrance, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov n.
T.
V Ondavskej vrchovine registruje SZOPK 173 obsadených hniezd, z toho
29 v stropkovskom a 55 vo svidníckom okrese. Databáza Altas hniezd bociana
bieleho na internetovej stránke www.bociany.sk má za roky svojej existencie
už viacerých dlhoročných stálych spravodajcov. Údaj o jarnom prílete na
hniezdo v roku 2018 zadalo na stránku Atlasu 219 spolupracovníkov. Atlas
hniezd v roku 2018 porovnával 2590 údajov z hniezd. Informačný spravodaj
oboznamuje s výsledkami hniezdenia bociana bieleho na našom území už od
roku 1997 s aktivitami zameranými na jeho ochranu. Spolupráca má teda
význam a zmysluplne prispieva k poznaniu tajomného života bocianov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter