Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvú tohtoročnú rybačku si Stropkovčania dobrovoľne presunuli o jeden deň

<p>Stropkovskí rybári majú za sebou začiatok pstruhovej sezóny i prvé
tohtoročné zarybnenie. 16. apríla nasadili do Ondavy prvých 300 kg pstruha
dúhového. Druhá várka pribudne do tunajšieho revíru v jeseni. Do rybníka
nasadili v priebehu apríla kapra.

<p>„Oproti minulým rokom sme zmenili zarybnenie tak, že pstruha
dúhového budeme vysádzať v dvoch termínoch – teraz na jar a v jeseni.
Jesenné zarybnenie sme zvolili z dvoch dôvodov. Jedným je snaha
o preklenutie času, keď bude na rybníku Stropkov zakázaný lov kapra
z dôvodu vysadenia násady. Rybári tak budú môcť v tom čase na tejto
vodnej nádrži loviť pstruha dúhového. Druhým dôvodom zníženia
vysadzovaného množstva pstruha do Ondavy sú doslova nájazdy rybárov zo
susedných, aj vzdialenejších rybárskych organizácií. Ondava je tok, na
ktorý platí zväzové povolenie na lov rýb a tak jeho držitelia môžu
loviť aj u nás v Stropkove. Dôsledkom je fakt, že naši rybári násadu
pstruha zaplatili, prácne vysadili do toku a loviť chodia rybári zo
širokého okolia. Keďže pstruh dúhový je najmä po vysadení dôverčivá
ryba, veľké množstvo násady sa tak odloví v priebehu pár
dní,“
vysvetlil Roman Kudič z miestneho rybárskeho zväzu.
V uplynulých rokoch bolo zvykom, že pstruhová násada putovala do Ondavy už
pred lovnou sezónou. Tentoraz až v deň jej začiatku. Dôvodom je
optimalizácia dodávky zo strany producenta, keďže v rovnakom období
zarybňovali aj iné revíry na severovýchode Slovenska. Oneskorenie spôsobila
aj dlhá zima. „Zarybnenie tesne okolo 16. apríla má svoje
opodstatnenie aj v tom, že nie je potrebné dlhší čas intenzívne chrániť
Ondavu pred pytliakmi. Keď sa začne chytať, rybári si často sami medzi
sebou ustrážia dodržiavanie predpisov. Na tomto mieste by som vyzdvihol málo
vídaný jav v dnešnom rybárstve – po dohode s rybármi prítomnými na
mieste zarybňovania, sme deň lovu posunuli až na 17. apríl. Rybári sa teda
dobrovoľne vzdali chytania a nechali pstruhovi aspoň jeden deň na
aklimatizáciu v novom prostredí. Za toto rozhodnutie vyslovujem stropkovským
rybárom uznanie a poďakovanie,“
ocenil prístup Stropkovčanov
R. Kudič.
Pri love pstruha by mali mať rybári na pamäti, že v apríli stále platí
pomerne veľa obmedzení, ktoré sa týkajú ochrany rýb alebo spôsobov lovu.
Napríklad pstruhy u nás nie je možné do 16. júna loviť prívlačou.
Ondava nie je pstruhovou vodou, preto je pri love pstruhov možné použiť
všetky v apríli povolené techniky v kaprových vodách. Loviaci preferujú
najmä lov na plávanú, prípadne feeder, menej je muškárov. Dospelý rybár
si v súčasnosti môže vziať domov najviac 4 kusy lososovitých rýb denne.
Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej
osoby, ktorá je držiteľom povolenia a privlastniť si môže najviac 2 kusy
lososovitých rýb denne. Lovná miera pstruha dúhového je 25 cm. Každého
pstruha, ktorého si loviaci chce ponechať, musí zapísať do záznamu
o úlovkoch okamžite po jeho privlastnení. „V súvislosti so
začiatkom lovu pstruhov by som rád upozornil na zvýšenú činnosť
Rybárskej stráže. Máme záujem na ochrane a udržaní stavov rýb v našich
revíroch, čo sa bez dôslednej kontroly neobíde. V súčasnosti disponujeme
ôsmimi členmi, ktorí majú rozdelené úseky Ondavy, kde vykonávajú
pravidelné kontroly. Rovnako môžu kontrolu vykonávať aj príslušníci PZ
SR. Naši rybári sú však už na tento fakt zvyknutí, napriek tomu chcem na
tomto mieste požiadať poctivých rybárov o strpenie kontroly a spoluprácu
s členmi stráže,“
doplnil R. Kudič.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter