Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvú etapu rekonštrukcie kultúrneho strediska ukončia v apríli

Minulý pondelok začala po dlhých rokoch rozsiahlejšia rekonštrukcia
kultúrneho strediska. Na obnovu divadelnej sály a vestibulu dostalo mesto
ešte v minulom roku vládnu dotáciu vo výške 100 tis. eur.

„V priebehu 10 týždňov budú rekonštruované a upravené
sociálne zariadenia vo vstupnej hale a v divadelnej sále sa pripravuje
výmena sedačiek, pričom tento proces predpokladá aj úpravu podlahy. Po
rekonštrukcii bude mať divadelná sála kapacitu 300 miest na sedenie. Oproti
súčasnému stavu dôjde k jej zníženiu, no verejnosť získa väčší
komfort. Definitívna podoba divadelnej sály bude známa po ukončení
výberového konania na dodávateľa sedačiek 28. januára
2010,“
informoval o projekte hovorca MsÚ Imrich Makó.
V uplynulom týždni prebiehali v priestoroch určených na rekonštrukciu
búracie a demontážne práce, ktoré zabezpečuje mesto v spolupráci so
Službou m. p. vo vlastnej réžii. Ukončenie prvej etapy rekonštrukcie,
ktorá zahŕňa vybudovanie nových sociálnych zariadení a inštaláciu
nových sedačiek je naplánované do 30. apríla.
V najbližšom období by chcelo mesto realizovať aj druhú etapu
rekonštrukcie. Tá by sa mala týkať obnovy interiéru aj exteriéru budovy,
ako aj nákupu nového technického vybavenia do kultúrneho strediska.
Prostriedky na tento účel by chcela samospráva získať z projektu v rámci
cezhraničnej spolupráce s poľským mestom Korczyna.
Mestské kultúrne stredisko, bývalý Dom osvety, bolo vybudované po druhej
svetovej vojne a podľa dostupných informácií sa jeho posledná
rekonštrukcia realizovala na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov
minulého storočia.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter