Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prví maturovali stropkovskí gymnazisti

Minulý týždeň začali na stredných školách ústne maturity, ktoré
potrvajú až do 8. júna.

Jednotlivé školy si termíny určili v spolupráci s krajskými
školskými úradmi, pretože na čele maturitnej komisie je vždy učiteľ
z inej školy. Stropkovskí gymnazisti maturovali minulý týždeň, v týchto
dňoch predstúpia pred maturitnú komisiu študenti Združenej strednej školy,
o týždeň neskôr sa maturuje na SOUP. Na Gymnáziu v Stropkove maturovalo
v dňoch 19. – 22. mája spolu 84 žiakov. „Maturovalo sa zo
slovenského jazyka a literatúry, anglického, nemeckého a ruského jazyka,
z biológie, dejepisu, geografie, chémie, informatiky, matematiky a náuky
o spoločnosti. Maturanti si volili úroveň A i úroveň B a preukázali
veľmi dobrú úroveň vedomostí,“
v krátkosti zhodnotila
priebeh ústnych maturitných skúšok RNDr. Ľuba Petričková, zástupkyňa
riaditeľa gymnázia.
V jeden deň môže maturant urobiť skúšku najviac z troch predmetov.
Minimálne tak bude maturovať dva, maximálne štyri dni. Z každého predmetu
má na výber najmenej 30 zadaní, každé z nich podľa predmetu a úrovne
náročnosti obsahuje dve alebo tri úlohy. Na prípravu odpovede majú
maturanti 15 až 30 minút, na odpoveď rovnaký čas. Žiak, ktorý úspešne
zmaturoval, dostane vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do piatich
dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter