Prví maturovali stropkovskí gymnazisti

Minulý týždeň začali na stredných školách ústne maturity, ktoré
potrvajú až do 8. júna.

Jednotlivé školy si termíny určili v spolupráci s krajskými
školskými úradmi, pretože na čele maturitnej komisie je vždy učiteľ
z inej školy. Stropkovskí gymnazisti maturovali minulý týždeň, v týchto
dňoch predstúpia pred maturitnú komisiu študenti Združenej strednej školy,
o týždeň neskôr sa maturuje na SOUP. Na Gymnáziu v Stropkove maturovalo
v dňoch 19. – 22. mája spolu 84 žiakov. „Maturovalo sa zo
slovenského jazyka a literatúry, anglického, nemeckého a ruského jazyka,
z biológie, dejepisu, geografie, chémie, informatiky, matematiky a náuky
o spoločnosti. Maturanti si volili úroveň A i úroveň B a preukázali
veľmi dobrú úroveň vedomostí,“
v krátkosti zhodnotila
priebeh ústnych maturitných skúšok RNDr. Ľuba Petričková, zástupkyňa
riaditeľa gymnázia.
V jeden deň môže maturant urobiť skúšku najviac z troch predmetov.
Minimálne tak bude maturovať dva, maximálne štyri dni. Z každého predmetu
má na výber najmenej 30 zadaní, každé z nich podľa predmetu a úrovne
náročnosti obsahuje dve alebo tri úlohy. Na prípravu odpovede majú
maturanti 15 až 30 minút, na odpoveď rovnaký čas. Žiak, ktorý úspešne
zmaturoval, dostane vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do piatich
dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter