Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvé poschodie CZŠ sv. Petra a Pavla už zrekonštruovali

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-06.jpg“ alt=““
class=“img-left alignleft“ />Ešte v júni 2010 bol v rámci
regionálneho operačného programu schválený projekt pod názvom
Rekonštrukcia Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla v Stropkove. Ako
povedala riaditeľka spomínanej školy Mgr. Mária Karašinská, rodil sa
s veľkými problémami, preto mohli so samotnou rekonštrukciou začať až
v auguste 2013. Pôvodná suma, 518 tisíc eur, bola znížená na
364 tisíc.</p>

<p>Keďže projekt musí byť ukončený do konca augusta 2014, školu
rekonštruujú takpovediac za pochodu. <strong><em>„Rekonštrukcia zahŕňa
všetky triedy, učebne, kabinety, zborovne, klubovňu. K 8. januáru sme
odovzdali kompletne vynovené prvé poschodie. Prerábala sa
elektroinštalácia, vodoinštalácia, podlahy, hygienické kútiky, podhľady,
zvonenie, školský rozhlas, dávali sa nové obklady, svietidlá.
Rekonštruujeme aj telocvičňu a šatne,“</em></strong> vymenovala a
doplnila, že sociálne zariadenia vynovili už pred časom. Zaujímalo nás,
či rekonštrukcia v priebehu školského roka nenarúša vyučovací proces.
<strong><em>„Stavebné práce prebiehajú na etapy. Prvá je už ukončená,
celé prvé poschodie je hotové. Druhé poschodie, ktoré pozostáva z dvoch
častí, sa bude robiť na dve etapy. Využívame aj učebne, delené triedy,
chodby, veľmi nám pomohla riaditeľka Domu detí Božieho milosrdenstva pani
Stanka Hubáčová, ktorá nám dočasne poskytla dve triedy pre žiakov prvého
a druhého ročníka. Časti, kde sa rekonštruuje, sú odčlenené. Samozrejme,
máme trochu sťažené podmienky, lebo sa tu pohybujú robotníci, stavbári.
Robia aj popoludní, aj v sobotu a bohužiaľ, aj počas nedieľ. Ale inak sa
to zvládnuť nedá,“</em></strong> skonštatovala riaditeľka školy.
Vyrátala, že z celkového objemu prostriedkov vyčlenených na projekt
zatiaľ prečerpali približne päťdesiat percent. Do konca jarných prázdnin
by mala byť zhruba dokončená aj telocvičňa. Predpokladá, že po ukončení
všetkých prác bude škola spĺňať, čo sa týka interiéru a vybavenia,
najvyššie parametre a následne sa budú dopĺňať už len učebné
pomôcky.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/09-czs-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter