Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvé polopodzemné kontajnery v Stropkove zvýšia úroveň narábania s komunálnym, či separovaným odpadom

Lepšie využitý
priestor zberného miesta a zvýšenie jeho estetického vzhľadu a
čistoty

Na ulici Krátkej a Chotčanskej budú už čoskoro inštalované
polopodzemné kontajnerové stojiská. Ide o polopodzemné kontajnerové
stojiská fínskej výroby štvorcového pôdorysu, ktoré sú na Slovensku
novinkou. Práve v lokalitách, kde je z dôvodu sieťových rozvodov
dostupný priestor limitovaný, je to veľkou výhodou, keďže predstavujú
úsporu priestoru okolo 40%. Okolie stojísk bude vyložené zámkovou
dlažbou.

„Stojiská začíname podľa harmonogramu prác budovať
21. mája a predpokladáme, že v prípade priaznivého počasia a žiadnych
nepredvídaných problémov budú hotové do konca mája,“

uviedol primátor mesta O. Brendza.
Každé stojisko bude obsahovať štyri šachty so štyrmi kontajnermi na
komunálny odpad, jednu šachtu a kontajner na plasty a jednu šachtu s dvomi
kontajnermi na papier a sklo. Jedno takéto stojisko nahradí až 24 bežných
kontajnerov na komunálny odpad a zhruba 10 nádob na separovaný zber.
„Služba, m. p. bude mať možnosť kontrolovať naplnenosť
kontajnerov pomocou GPS senzorov. Vyvolanou investíciou projektu je zakúpenie
výkonnejšej hydraulickej ruky na zberové vozidlo Služby. V priebehu roka
projekt vyhodnotíme a v budovaní takýchto stojísk by sme chceli
pokračovať aj v ďalších lokalitách“
doplnil primátor.
Hlavnou výhodou je nielen estetické hľadisko, či úspora priestoru, ale aj
zníženie frekvencie vývozu odpadu. Odpad v šachte je pôsobením
gravitácie lepšie zhutnený. Chlad zeme napomáha pomalšiemu rozkladu odpadu
v šachte a malý vhadzovací otvor eliminuje vyberanie odpadu. Odpad je
neprístupný zvieratám, či hmyzu, pretože sa zo stojísk už nebude šíriť
nepríjemný zápach do blízkeho okolia a priestory už nebudú slúžiť na
odkladanie odpadu z domácností všakovakého druhu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter