Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prváčikovia majú za sebou svoj veľký deň

<p>Po dvojmesačných
prázdninách sa opäť otvorili brány základných a stredných škôl. Najmä
pre prváčikov, ktorí vôbec po prvýkrát zasadli do ozajstnej školskej
lavice, bol 3. september dňom, na ktorý budú spomínať ešte
veľmi dlho.

<p>V Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla je tradíciou začať
školský rok slávnostnou svätou omšou. Celebroval ju vdp. dekan Ján Švec
Bilý. Po udelení požehnania žiakom, učiteľom a rodičom riaditeľka školy
Mgr. Mária Karašinská privítala predovšetkým dvadsaťsedem malých
prváčikov a ich rodičov, ktorí sa so svojimi triednymi učiteľkami
presunuli do vkusne upravených tried. Každého z nich čakal na lavici malý
anjelik strážny a obrázok s modlitbou pre žiaka. Novopečení školáci si
domov okrem Šlabikára odniesli aj veľké darčekové kornútky naplnené
školskými pomôckami, sladkosťami a inými prekvapeniami.
„Tento školský rok je pre našu katolícku školu v poradí už
dvadsiaty prvý. Je to aj rok zavŕšenia školskej reformy, na ktorú sme
vďaka nášmu flexibilnému a zdravo ambicióznemu pedagogickému kolektívu
dobre a s optimizmom pripravení. Veríme, že sme spoločne vytvorili
progresívny a reálny školský vzdelávací program, ktorý sa stane
základným dokumentom školy. Jeho názov Škola múdrosti a ducha v podstate
vystihuje hlavné zámery školy – poskytnúť deťom kvalitné vzdelanie
s dôrazom na cudzie jazyky, informatiku, náboženstvo a nezabúdať pritom na
pravé duchovné hodnoty v nadväznosti na katolícku výchovu
v rodinách,“
uviedla M. Karašinská.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter