Prváčikovia majú za sebou svoj veľký deň

<p>Po dvojmesačných
prázdninách sa opäť otvorili brány základných a stredných škôl. Najmä
pre prváčikov, ktorí vôbec po prvýkrát zasadli do ozajstnej školskej
lavice, bol 3. september dňom, na ktorý budú spomínať ešte
veľmi dlho.

<p>V Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla je tradíciou začať
školský rok slávnostnou svätou omšou. Celebroval ju vdp. dekan Ján Švec
Bilý. Po udelení požehnania žiakom, učiteľom a rodičom riaditeľka školy
Mgr. Mária Karašinská privítala predovšetkým dvadsaťsedem malých
prváčikov a ich rodičov, ktorí sa so svojimi triednymi učiteľkami
presunuli do vkusne upravených tried. Každého z nich čakal na lavici malý
anjelik strážny a obrázok s modlitbou pre žiaka. Novopečení školáci si
domov okrem Šlabikára odniesli aj veľké darčekové kornútky naplnené
školskými pomôckami, sladkosťami a inými prekvapeniami.
„Tento školský rok je pre našu katolícku školu v poradí už
dvadsiaty prvý. Je to aj rok zavŕšenia školskej reformy, na ktorú sme
vďaka nášmu flexibilnému a zdravo ambicióznemu pedagogickému kolektívu
dobre a s optimizmom pripravení. Veríme, že sme spoločne vytvorili
progresívny a reálny školský vzdelávací program, ktorý sa stane
základným dokumentom školy. Jeho názov Škola múdrosti a ducha v podstate
vystihuje hlavné zámery školy – poskytnúť deťom kvalitné vzdelanie
s dôrazom na cudzie jazyky, informatiku, náboženstvo a nezabúdať pritom na
pravé duchovné hodnoty v nadväznosti na katolícku výchovu
v rodinách,“
uviedla M. Karašinská.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter