Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvá svetová vojna vo filme a literatúre

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pripravilo v dňoch 9. a
11. októbra 2018 pre stredoškolákov v Stropkove, Svidníku a
v Giraltovciach vzdelávacie podujatie s názvom Prvá svetová
vojna vo filme a literatúre.
Lektori z Klubu vojenskej histórie
Beskydy svoju prezentáciu zamerali na témy: Slováci na bojiskách prvej
svetovej vojny – Najkrvavejší konflikt, aký dovtedy svet poznal. Vojna
trvala od roku 1914 až do roku 1918 a padli v nej milióny ľudí. Zapojili
sa do nej takmer všetky štáty sveta. Ľudia, ktorí zažili túto vojnu ju
nazvali „veľká vojna“ keďže dovtedy sa žiadna iná vojna neodohrávala
v takom veľkom rozsahu. Druhou témou boli bojiská prvej svetovej vojny a
vojnové cintoríny na území východného Slovenska. Prvá svetová vojna
v novembri 1914 až máji 1915 priamo zasiahla územie súčasnej Slovenskej
republiky. Bezprostredné frontové operácie zasiahli územie súčasných
šiestich okresov na severovýchode Slovenska (Bardejov, Humenné, Medzilaborce,
Snina, Stropkov a Svidník). Následkom bojov, ktoré v tomto priestore
prebiehali zomrelo takmer 50 000 vojakov, ktorí sú pochovaní na zhruba
200 vojnových cintorínov.
Študenti si zároveň pozreli výstavu Pradedovia na frontoch 1. svetovej
vojny a oboznámili sa s literatúrou zameranou na prvú svetovú vojnu.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
POS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter